Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-26
Data orzeczenia:
26 czerwca 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
26 czerwca 2015
Sygnatura:
II Cz 374/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marian Raszewski
Sędziowie:
Barbara Mokras
Wojciech Vogt –
Podstawa prawna:
art. 22 ustawy o kosztach
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 374/15

POSTANOWIENIE

K., dnia26 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Marian Raszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu26 maja 2015 r. w K.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. M. i W. M.

o wyłączenie sędziów

na skutek zażalenia dłużników M. M. i W. M.

od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn.. akt I Co 252/15

postanawia:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 374/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału Sąd Rejonowy w Pleszewie wezwał dłużników do opłacenia zażalenia w kwocie 40 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyli dłużnicy twierdząc, że opłata od zażalenia wynosi nie 40 a 30 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Dłużnicy zostali zobowiązani do opłacenia zażalenia od postanowienia odmawiającego wyłączenia sędziów.

Przewodniczący prawidłowo ustalił wysokość opłaty od zażalenia na kwotę 40 zł. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego. W kontekście tej regulacji nie można zasadnie twierdzić, że opłata przysługuje w innej wysokości niż określona w tym przepisie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.