Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-09-02
Data orzeczenia:
2 września 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
2 września 2014
Sygnatura:
II Cz 483/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Podstawa prawna:
art. 102 ustawy o kosztach
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 483/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 2 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy urzędu

z udziałem E. H., S. E. a., A. H. (1), A. H. (2), małoletnich B. H., M. H., R. H.reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową E. H.

o spis inwentarza spadku po T. H.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 czerwca 2014 r. , sygn. akt I Ns 165/14

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie i nie obciążać uczestników postępowania B. H., M. H. i R. H. kosztami sporządzenie spisu inwentarza po T. H.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu nakazał pobrać od uczestników postępowania B. H., M. H. i R. H. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kaliszu ) kwoty po 812 zł tytułem nieuiszczonych kosztów za sporządzenie spisu inwentarza po T. H. i 50 zł tytułem opłaty od wniosku.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyli obciążeni kosztami działający przez matkę E. H.. Zarzucili, że wnieśli o nieobciążanie ich kosztami z uwagi na trudną sytuacje materialną.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący są małoletni i oprócz spadku po ojcu nie posiadają żadnego majątku ani dochodów. Z oświadczenia ich matki wynika, że utrzymuje się z pracy w gospodarstwie spadkowym i osiąga z tego tytułu miesięczny dochód w wysokości 330 zł.. Ponadto pobiera zasiłki rodzinne na dzieci i rentę rodzinną. Posiada na utrzymaniu troje małoletnich dzieci. Z powyższego wynika, że ani małoletni ani ich matka nie są w stanie pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego dla ich utrzymania (art. 102 ustawy o kosztach sądowych.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 386 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.