Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-09-02
Data orzeczenia:
2 września 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
2 września 2014
Sygnatura:
II Cz 514/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janusz Roszewski
Sędziowie:
Marian Raszewski
Wojciech Vogt –
Podstawa prawna:
art. 98 i 108 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 514/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 2 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Marian Raszewski

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Spółdzielczej (...) z siedziba w G.

z udziałem dłużnika O. C.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I Co 1430/13

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie i nadać mu następujące brzmienie:

„uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 16 maja 2014 r. w ten sposób, że dodać punkt II o brzmieniu: zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 267 zł”

2.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 90 zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie uzupełnił swoje postanowienie z dnia 16 maja 2014 r. dodając do niego punkt drugi rozstrzygający o kosztach postępowania. Zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 190 zł

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył wierzyciel wskazując, że koszty te powinny być zasądzone w wysokości 267 zł.. Wniósł również o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Wierzycielowi należą się koszty w wysokości wskazanej w zażaleniu. Na kwotę tę składają się koszty opłaty od skargi w wysokości 100 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł, koszty opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł i koszty postępowania zażaleniowego w wysokości 90 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.