Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-11-28
Data orzeczenia:
28 listopada 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
28 listopada 2014
Sygnatura:
II Cz 539/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Barbara Mokras
Janusz Roszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 539/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 28 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużnika W. J.

przy udziale wierzyciela Prezydenta Miasta K.

w sprawie egzekucyjnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Km 4969/12

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. akt I Co 1255/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 539/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek dłużnika o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynności Komornika Sądowego złożony po odrzuceniu skargi prawomocnym postanowieniem z dnia 23 września 2013r.

Sad Rejonowy uznał, ze w okoliczności sprawy brak jest podstaw do przywrócenia terminu, bowiem jego uchybienie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez dłużnika. Twierdzenie dłużnika, ze nie mógł dokonać czynności- zaskarżenia czynności komornika sadowego, nie zostały w żaden sposób uprawdopodobnione.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu wniósł dłużnik zaskarżając je w całości.. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zażalenie dłużnika jest bezzasadne.

Podana przez dłużnika w jego wniosku oraz w zażaleniu na postanowienie Sądu I instancji, przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi, nie uzasadnia przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynność komornika. Wykonywanie przez dłużnika robót budowlanych w odległości ponad 500 km od K., nie usprawiedliwia zaniedbania przez niego terminu dokonania czynności wniesienia skargi, skoro otrzymał prawidłowo doręczone pisma komornika.

Ustabilizowane w tym zakresie orzecznictwo wskazuje, że w sytuacji konkurencji obowiązków procesowych strony i wynikających z jej działalności gospodarczej, to strona decyduje o tym, które z nich są dla niej priorytetowe oraz ponosi konsekwencje złej organizacji przy ich wykonywaniu. Uchybienia w zachowaniu terminu powstałe z tej przyczyny obciążają stronę i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do żądania przywrócenia terminu.

Sąd Rejonowy prawidłowo zatem ustalił i ocenił przyczynę uchybienia terminu czynności skarżącego nie naruszając wskazań z art. 168 §1 k.p.c.

W tej sytuacji zażalenie dłużnika jako bezzasadne podlegało z mocy art. 385 w zw. z art. 13 §2 k.p.c oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.