Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
29 września 2015
Sygnatura:
II Cz 606/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Podstawa prawna:
art. 102 ustawy o kosztach
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 606/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa L. A.

przeciwko pozwanemu (...) w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 sierpnia 2015 r., sygn.. akt I C 1762/15

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów w sądowych. Sąd ustalił, że powód osiąga dochód w wysokości 1500 zł miesięcznie i tytułem zadośćuczynienie otrzymał już od pozwanego kwotę 5000 zł. Jest więc w stanie ponieść koszty sądowe w wysokości 2.200 zł.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył powód zarzucając niewłaściwą ocenę oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym powoda w zakresie możliwości poniesienia przez niego kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący niesłusznie zarzuca, że Sąd I instancji niewłaściwie ocenił dochody deklarowane przez powoda w oświadczeniu majątkowym. Powód własnoręcznym podpisem potwierdził wskazana przez siebie dochody i podawanie z zażaleniu innych kwot nie może zmienić trafności ustaleń sądu w tym zakresie.

Ponadto Sąd Rejonowy słusznie wziął pod uwagę fakt, że powód otrzymał od ubezpieczyciela kwotę 5000 zł tytułem zadośćuczynienia i w związku z tym dysponuje pieniędzmi na poniesienie kosztów sądowych bez uszczuplania domowego budżetu. Twierdzenie o szybkim rozdysponowaniu tej kwoty przez powoda jest dowolne.

Należy ponadto podnieść, że powód spłaca miesięczny kredyt w wysokości 354 zł. Obowiązek spłaty kredytu i związane z tym trudności w zgromadzeniu środków na opłacenia kosztów sądowych nie może uzasadniać kredytowania przez Skarb Państwa procesu prowadzonego przez powoda.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało, zgodnie z art. 385 w zw. z art. 3907 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.