Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
29 września 2014
Sygnatura:
II Cz 607/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Wojciech Vogt
Marian Raszewski –
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 607/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Wojciech Vogt

SSO Marian Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A.z/s w (...) Oddziałw P.z/s w W., M. B. (1), M. B. (2), K. K., Spółdzielnia Mieszkaniowa (...)w J., (...) Bank (...) S.A.we W., (...) Bank (...) SAw W.

przeciwko W. G.

w przedmiocie sprostowania protokołu

na skutek zażalenia uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 15 kwietnia 2014r. sygn. akt I Co 2043/11

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 607/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie odrzucił zażalenie dłużnika W. G. na postanowienie tego Sądu z dnia 20.08.2013r. oddalające jego wniosek o sprostowanie protokołu posiedzenia z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Oddalając zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 15 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 160 § 1 kpc strony mogą żądać sprostowania protokołu. Orzeczenie Sądu w tym przedmiocie nie jest zaskarżalne. Nie przewiduje go również przepis art. 394§1 kpc, na co wskazał już Sąd Rejonowy.

Niezaskarżalność orzeczenia skutkuje odrzuceniem zażalenia, co zasadnie uczynił Sąd pierwszej instancji.

Należało zatem zażalenie jako pozbawione podstaw oddalić (art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.