Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-11-02
Data orzeczenia:
2 listopada 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
2 listopada 2015
Sygnatura:
II Cz 690/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 690/15

POSTANOWIENIE

Dnia 2 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko A. G.

skarga na czynność komornika

na skutek zażalenia dłużnika A. G.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 29 czerwca 2015r. sygn. akt I Co 271/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 690/15

Dnia 2 listopada 2015 roku

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Kępnie uchylił czynność Komornika Sądowego J. B. z dnia 3 kwietnia 2015r. polegającą na ograniczeniu egzekucji o kwotę 800 zł.

Oddalając zażalenie dłużnika A. G. na powyższe postanowienie Sąd Okręgowy miał na uwadze , co następuje:

Komornik Sądowy jest sądowym organem egzekucyjnym powołanym do przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych nadających się do egzekucji.

Analizując akta rozpoznawanej sprawy stwierdzić trzeba, Że Komornik podejmując czynności egzekucyjne wobec dłużnika każdorazowo działał w oparciu o tytuły wykonawcze pochodzące od Sądu.

Rację ma Sąd Rejonowy, podnosząc, że o ewentualnych nadpłatach alimentów i obowiązku zwrotu pobranych kwot z tego tytułu może orzekać jedynie Sąd.

Dlatego wniesione zażalenie podlegało oddaleniu (oddaleniu ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.