Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2014
Sygnatura:
II Cz 700/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Barbara Mokras
Janusz Roszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 700/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy wszczętej z urzędu

o ustanowienie kuratora dla J. K. (1)

przy udziale S. K. i J. K. (2)

na skutek zażalenia S. K.

od zarządzenia Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu z dnia 28 sierpnia 2014r, sygn.. akt III RNs 325/14

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie

Sygnatura akt II Cz 700/14

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2014 r. Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w K. zwrócił wniosek S. K. i J. K. (2) o ustanowienie kurateli dla niepełnosprawnej J. K. (1) wobec nie uzupełnienia braków wniosku w szczególności przez nie dołączenie dokumentów USC oraz zaświadczenia lekarskiego odnośnie niepełnosprawności J. K. (1).

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniosła S. K. zaskarżając postanowienie w całości i zarzucając naruszenie art. 130 §1 i 2 k.p.c. Skarżąca wnosząc o uchylenie zaskarżonego zarządzenia zarzuciła, ze żądany dokument USC jest nadal poszukiwany, o czym sąd został poinformowany. Nie jest tez w stanie nakłonić uczestniczki, aby podała się badaniu lekarskiemu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zważyć przede wszystkim należy, że mimo złożonego przez skarżącą i J. K. (2) wniosku z dnia 11.06.2014r.o upoważnienie do dysponowania rentą rodzinną należną uczestniczce postępowania a wypłacaną przez (...) Oddział w O. W.., to postępowanie w tej sprawie, której przedmiotem jest ustanowienie kuratora dla J. K. (1) jako osoby niepełnosprawnej, zostało wszczęte przez Sąd Rejonowy z urzędu. Powyższe sprawia, że niewypełnienie w jego toku zobowiązania nałożonego przez ten Sąd na uczestników postępowania do złożenia dowodów w sprawie, nie może skutkować zwrotem wniosku zarządzonym przez Przewodniczącego.

Już tylko z powodu uchybienia przepisowi art. 130 §1 i 2 k.p.c. zaskarżone zarządzenie z mocy art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. podlegało uchyleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.