Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-11-17
Data orzeczenia:
17 listopada 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
17 listopada 2014
Sygnatura:
II Cz 731/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Maran Raszewski –
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 731/14

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Paweł Szwedowski

SSO Maran Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S.

o naruszenie posiadania

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 10 października 2014r. sygn. akt I C 2208/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 731/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 października 2014r. Sąd Rejonowy w Kaliszu zwrócił pozew wobec nieuzupełnienia w zakreślonym terminie jego braków formalnych.

Oddalając zażalenie powoda na powyższe postanowienie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozew powinien spełniać ogólne warunki formalne pism procesowych, uregulowane w art. 125- 136 5 kpc .

Wśród tych warunków jest oznaczenie strony pozwanej wraz z jej adresem. Pomijając już inne braki wskazać należy, że brak oznaczenia strony w pozwie uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Już tylko z tej przyczyny złożony pozew podlegał zwrotowi, co zasadnie uczynił Sąd Rejonowy.

Zażalenie z mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc) podlegało oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.