Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-12-08
Data orzeczenia:
8 grudnia 2014
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
8 grudnia 2014
Sygnatura:
II Cz 806/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 806/14

POSTANOWIENIE

Dnia 8 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. W..

przeciwko M. J. , N. J. , M. S. , Z. Z.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej M. J.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie W..

z dnia 30 maja 2014r. sygn. akt I Nc 696/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 806/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odrzucił sprzeciw pozwanej M. J. od nakazu zapłaty z dnia 17 kwietnia 2014r. jako wniesiony po terminie.

Oddalając zażalenie pozwanej na powyższe postanowienie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Z art. 502§1 kpc wynika, że sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym wnosi się w terminie dwóch tygodni od daty jego doręczenia stronie.

Z powołanych i niekwestionowanych ustaleń Sądu Rejonowego wynika, że pozwana otrzymała odpis nakazu zapłaty z dnia 17 kwietnia 2014r. w dniu 14 maja 2014r. .

Dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od powyższego nakazu zapłaty upłynął w dniu 28 maja 2014 r. Tymczasem pozwana wniosła sprzeciw w dniu 29 maja 2014r. a wiec po upływie ustawowego terminu. W tym stanie rzeczy odrzucenie tego środka zaskarżenia przez Sąd Rejonowy było prawidłowe.

Pozwana ustaleń Sądu w tym przedmiocie niczym nie podważyła i dlatego jej zażalenie podlegało oddaleniu ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.