Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2014
Sygnatura:
II Cz 837/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu
(Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310)

Sygn. akt II Cz 837/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko Powiatowi (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 19 listopada 2014r. sygn. akt I C 217/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

Sygn. akt II Cz 837/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2014r. Sąd Rejonowy w Kępnie odmówił odrzucenia pozwu przyjmując, że w sprawie dopuszczalna jest droga sądowa.

Oddalając zażalenie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powód dochodzi zwrotu nadpłaconych opłat za rejestrację pojazdów samochodowych, uiszczonych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu ( Dz. U. Nr 137 poz. 1310).

W judykaturze rozstrzygnięte zostało, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (. Dz. U. Nr 137 poz. 1310) przed wejściem w Z. z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Odrzucenie więc pozwu nie mogło być uwzględnione, a odmowa odrzucenia ze strony Sądu rejonowego zasługuje na aprobatę wraz z przytoczoną w uzasadnieniu argumentacją prawną.

Zażalenie więc podlegało oddaleniu ( art. 385 kpc w zw. z art. 398§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.