Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-03-18
Data orzeczenia:
18 marca 2013
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
18 marca 2013
Sygnatura:
II S 7/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marcin Cieślikowski
Sędziowie:
Zdzisław Pachowicz
Grzegorz Kapera
Podstawa prawna:
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt II S 7/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2013r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Marcin Cieślikowski (spr.)

SSA Zdzisław Pachowicz

SSA Grzegorz Kapera

po rozpoznaniu w sprawie skazanego A. K.

skargi wniesionej przez skazanego

na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – postępowanie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

na podstawie art. 35 § 1 kpk w zw. art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać sądowi właściwemu – Sądowi Okręgowemu w Opolu.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2013r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga skazanego A. K. na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym w Opolu dotyczącego warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Jak wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, właściwym do rozpoznania sprawy w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego jest sąd okręgowy, nie zaś sąd apelacyjny (por. m. in.: postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt: II S 29/10, Lex nr 677950, postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 26 kwietnia 2011 r., II S 12/11, niepubl.). Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w doktrynie (tak m. in.: J. Skorupka „Skarga na naruszenie prawa stron do rozpoznania skargi bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz”, system Legalis 2010r.). Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach – sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Przepis powyższy całościowo rozstrzyga zagadnienie sądu właściwego do rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego, a zatem ogólna zasada wskazana w art. 4 ust. 1 niniejszej ustawy w sprawach tejże kategorii nie znajdzie zastosowania. Odmienne stanowisko byłoby wyrazem dokonania wykładni contra legem przepisu art. 4 ust. 4 ustawy. Właściwym do rozpoznania sprawy w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego będzie więc sąd okręgowy, w którego okręgu wykonywane są czynności. Na podstawie art. 35 § 1 kpk niniejsza sprawa podlega zatem przekazaniu Sądowi Okręgowemu w Opolu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny postanowił jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.