Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-09-25
Data orzeczenia:
25 września 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
25 września 2015
Sygnatura:
II Cz 521/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski
Sędziowie:
Barbara Jankowska-Kocon
Ireneusz Płowaś
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 795 § 1 i 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Cz 521/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie : SO Barbara Jankowska - Kocon

SO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

T. M. (wierzyciela)

przeciwko

W. R. (dłużnikowi)

o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika W. R. na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie I Nc 539/02 o nadaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez ten Sąd w dniu 12lipca 2002r. w sprawie I Nc 539/02

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 521/15

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2014r. wpłynęło do Sądu Rejonowego zażalenie W. R. na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 13 sierpnia 2002r. o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez ten Sąd w dniu 12 lipca 2007r. w sprawie I Nc 539/02.

Skarżący wniósł: o oddalenie powództwa i podniósł, że: w świetle obowiązujących przepisów wynikających z kodeksu cywilnego zgodnie z art.117 roszczenie (wierzyciela – dop. SO) uległo przedawnieniu (zażalenie – k.5).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje uzasadnienia. Wstępnie i jedynie dla porządku wyjaśnić należy, że zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 13 sierpnia 2002r. o nadaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez ten Sąd w dniu 12 lipca 2002r. w sprawie I Nc 539/02 dłużnik W. R. wniósł w wymaganym terminie. Choć zarówno tytuł egzekucyjny w postaci prawomocnego nakazu zapłaty, jak i postanowienie Sądu o nadaniu klauzuli wykonalności zapadły wiele lat temu, to egzekucja na ich podstawie została wszczęta wobec dłużnika dopiero z dniem 3 lutego 2014r. i dopiero w dniu 15 lutego 2014r. otrzymał on zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (dowód jego doręczenia – k.4 akt egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika E. K. przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy o sygn. KM 156/14). Zatem od tej daty zaczął biec dłużnikowi tygodniowy termin do złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego o nadaniu klauzuli wykonalności (zgodnie z art.795 § 2 kpc w związku z art.394 § 2 i art.13 § 2 kpc). Zażalenie dłużnika wpłynęło do Sądu Rejonowego w dniu 18 lutego 2014r., a więc z zachowaniem ustawowo wymaganego terminu.

Nie znajduje ono jednak uzasadnienia. Postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu ma charakter formalny, a to oznacza, że Sąd bada jedynie czy wydany tytuł egzekucyjny nadaje się do egzekucji i nie bada merytorycznie, czy roszczenie rzeczywiście wierzycielowi względem tego dłużnika przysługuje. Zatem – w tym wypadku – swoje badanie Sąd Rejonowy w Tucholi ograniczył do stwierdzenia, że nakaz zapłaty z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie I Nc 539/02, jaki zapadł przeciwko dłużnikowi W. R. jest prawomocny, a tym samym spełnia wymogi przewidziane w art.777 pkt 1 kpc. Nie było zatem przeszkód do nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności - postanowieniem z dnia 13sierpnia 2002r. (po myśli art.781 § 1 kpc).

Brak możliwości oceny merytorycznej obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia (tu nakazu zapłaty) oznacza, że Sąd w postępowaniu klauzulowym nie może takiego orzeczenia uchylić czy zmienić i oddalić powództwa, jak też oceniać możliwości przedawnienia roszczenia objętego orzeczeniem, jak wnosił dłużnik w zażaleniu. Zapewne dłużnik ma tego świadomość, bowiem przez Sądem Rejonowym w Bydgoszczy wszczął postepowanie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (syg. Akt XIIC 8/15) , o czym informuje zawiadomienie skierowane do dłużnika o wyznaczonym terminie rozprawy (k.39).

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużnika, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 i art.13 § 2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.