Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-08
Data orzeczenia:
8 listopada 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 listopada 2013
Sygnatura:
II Cz 761/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Janusz Kasnowski
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 k.p.c., art. 766 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 761/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj spr.

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Janusz Kasnowski

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K.

przeciwko T. B.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia T. B.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 28 maja 2010 r. sygn. akt I Co 995/10

postanawia: oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 761/13

UZASADNIENIE

(...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu- bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu w dniu 30 listopada 2009 r. przez (...) Bank S.A., któremu Sąd Rejonowy w Tucholi postanowieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. nadał klauzulę wykonalności. Do wniosku dołączył poświadczony odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2010 r. Sąd Rejonowy w Tucholi uwzględnił wniosek i zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, że w dniu 29 grudnia 2009 r. nastąpiło połączenie wnioskodawcy i pierwotnego wierzyciela, a majątek (...) Banku S.A. przejął wnioskodawca. Dlatego na podstawie przepisu art. 781 k.p.c. w zw. z art. 782 oraz art. 788 § 1 k.p.c. Sąd uznał wniosek za uzasadniony. O kosztach postępowania Sąd orzekła w myśl przepisu art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik, który zarzucił pozbawienie go prawa do obrony poprzez rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Dlatego domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. Sąd Rejonowy zgodnie z przepisem art. 766 k.p.c. rozpoznał wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na posiedzeniu niejawnym, gdyż przepisy szczególne w tym przypadku nie zawierają obowiązku wyznaczeni posiedzenia jawnego. Dlatego zarzut naruszenia prawa do obrony jest bezzasadny. Sąd ten miał podstawę do nadania klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela, gdyż odpisem pełnym z KRS wykazał, że przejął poprzedniego wierzyciela.

Dlatego Sąd Okręgowy na podstawie przepisów art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.