Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-12-15
Data orzeczenia:
15 grudnia 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
15 grudnia 2015
Sygnatura:
III Cz 1851/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Magdalena Hupa-Dębska
Sędziowie:
Maryla Majewska-Lewandowska
Andrzej Dyrda
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 795 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 1851/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Magdalena Hupa - Dębska

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR(del.) Maryla Majewska - Lewandowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 grudnia 2015 roku

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej we W.

przy udziale K. D. (D.)

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia uczestniczki postępowania

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt VIII Nc 5711/08

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSR(del.) Maryla Majewska - SSO Magdalena Hupa – Dębska SSO Andrzej Dyrda

- Lewandowska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009r. Sąd Rejonowy w Rybniku nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 października 2009r. w sprawie VIII Nc 5711/08 w oparciu o art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. w związku z art. 776 k.p.c. i art. 782 § 2 k.p.c. z uwagi na uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Zażalenie na to postanowienie wniosła pozwana domagając się uchylenia tego postanowienia. W uzasadnieniu podniosła zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zakres badania przez Sąd wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest bardzo ograniczony. Ogranicza się jedynie do sprawdzenia czy przedstawiony tytuł jest tytułem egzekucyjnym oraz czy nadaje się do egzekucji sądowej.

Przedłożony tytuł stanowił prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 504 § 2 k.p.c., nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Tym samym należy go kwalifikować jako tytuł egzekucyjny określony art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zasądzone nim roszczenie nadaje się do egzekucji sądowej i stało się prawomocne z dniem 2 grudnia 2008r. Stwierdzenie przez sąd tych okoliczności spowodowało nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dłużnikowi (uczestniczce) zgodnie z art. 795 k.p.c. przysługuje zażalenie, którym może podnieść zarzuty jedynie o charakterze formalnym, wskazujące naruszenie przez sąd przepisów kodeksu postępowania cywilnego przy nadaniu klauzuli wykonalności. Nie mogą nimi być zarzuty odnoszące się do samej zasadności roszczenia.

Uczestniczka nie podniosła żadnych zarzutów, które wskazywałyby naruszenie przepisów procesowych przy nadaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi. Kwestionowała zasadność samego roszczenia, poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia, a więc jej obowiązek określony tytułem egzekucyjnym. Zarzuty takie mogła podnosić jedynie w ramach postępowania merytorycznego zakończonego wydaniem prawomocnego nakazu zapłaty. Tym samym brak zarzutów formalnych, które kwestionowały np.: istnienie tytułu egzekucyjnego lub naruszenie przez Sąd Rejonowy przepisów procesowych, uniemożliwia uwzględnienie jej żądania. Przenosi się to na stwierdzenie, że dłużniczka nie wskazała żadnych podstaw, które mogłyby kwestionować zasadność nadanej klauzuli wykonalności.

Wobec powyższego zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Maryla Majewska – Lewandowska SSO Magdalena Hupa – Dębska SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.