Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-03-11
Data orzeczenia:
11 marca 2014
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
11 marca 2014
Sygnatura:
III Cz 219/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Leszek Dąbek
Sędziowie:
Lucyna Morys – Magiera
Anna Hajda
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 219/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędzia SO Lucyna Morys – Magiera

Sędzia SR ( del.) Anna Hajda ( spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2014 roku

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko R. S.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na punkt postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju

z dnia 31 października 2013 roku, sygn. akt I Co 2114/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt III Cz 219/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w dniu 27 listopada 2008 roku, sygn. akt VI Nc 1549/08. Uzasadniając stanowisko w tym zakresie wskazał Sąd Rejonowy, że wierzyciel nie wykazał za pomocą dokumentów z podpisem urzędowo poświadczonym przejścia uprawnień stwierdzonych tytułem wykonawczym, zatem z braku przesłanek z art. 788 § 1 kpc wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oddalono.

Zażalenie na wskazane powyżej orzeczenie złożył wierzyciel zarzucając naruszenie przepisów postępowania, a to art. 788 § 1 kpc przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji odmowę nadania klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień mimo spełnienia przesłanek opisanych w/w przepisem. W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżący domagał się zmiany postanowienia przez uwzględnienie wniosku wierzyciela o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień oraz zasądzenia od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego oraz postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku, jako że zaskarżone orzeczenie jest trafne i odpowiada prawu.

Załącznik zawierający zestawienie cedowanych wierzytelności jako niepodpisany nie miał przymiotu dokumentu, zatem trafnie Sąd Rejonowy przyjął, iż przejście uprawnień z tytułu egzekucyjnego na wnioskodawczynię nie zostało wykazane w sposób określony w art. 788 § 1 k.p.c., tj. dokumentem urzędowym, ani też dokumentem prywatnym z podpisami urzędowo poświadczonymi.

Z tych przyczyn Sąd Odwoławczy, w pełni podzielając zaskarżone rozstrzygnięcie - na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. - oddalił zażalenie jako bezzasadne.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Leszek Dąbek SSO Lucyna Morys - Magiera

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.