Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Krakowie z 2014-03-25
Data orzeczenia:
25 marca 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
23 kwietnia 2014
Sygnatura:
IX GCo 18/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział:
IX Wydział Gospodarczy
Hasła tematyczne:
Koszty Procesowe
Podstawa prawna:
art. 745 § 1 K.p.c.
Teza:
Uprawnionemu przysługuje zwrot kosztów zabezpieczenia w zakresie, w jakim powstałyby one, gdyby uprawniony ograniczył wniosek o wykonanie zabezpieczenia do roszczenia następnie prawomocnie zasądzonego
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. IX. GCo. 18/14

POSTANOWIENIE

Kraków, 25 marca 2014r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy

w osobie sędziego SO Dariusza Pawłyszcze

protokólant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w K. 25 marca 2014r. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w B. przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego

zasądza od obowiązanego na rzecz uprawnionego koszty postępowania zabezpieczającego 2.245 (dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) zł.

UZASADNIENIE

W sprawie IX.GC.115/09 o zapłatę 188.279 zł z odsetkami sąd udzielił uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia o zapłatę 79.300 zł z ustawowymi odsetkami od 22 grudnia 2008r. do 21 marca 2012r. Komornik wykonał zabezpieczenie i post. z 16 grudnia 2013r. [k.4] obciążył uprawnionego opłatą stosunkową w wysokości 2.255,24 zł (2% od sumy 112.768,95 zł stanowiącej sumę zabezpieczonego roszczenia i odsetek objętych zabezpieczeniem) i kosztami korespondencji 123,86 zł, a koszty zastępstwa ustalił na minimalną stawkę 900 zł. Wyrokiem z 11 czerwca 2013r. zmienionym wyrokiem sądu odwoławczego z 21 listopada 2013r. sąd zasądził od obowiązanego na rzecz uprawnionego 42.960 zł z ustawowymi odsetkami od 22 grudnia 2008r. Uprawniony wniósł o przyznanie kosztów zabezpieczenia w wysokości ustalonej postanowieniem komornika z 16 grudnia 2013r.

W odpowiedzi na wniosek [k.9] obowiązany wniósł o oddalenie wniosku, ponieważ:

1. koszty ustalone postanowieniem komornika powstały przed zamknięciem rozprawy w I instancji,

2. z wezwania komornika wynika, że uprawniony nie uiścił wszystkich kosztów,

3. uprawniony wygrał proces w 1/3 i to obowiązanemu, który wygrał w 2/3, przysługuje zwrot kosztów zastępstwa.

Sąd zważył, co następuje:

Chwilą powstania kosztów postępowania zabezpieczającego w rozumieniu art. 745 § 1 K.p.c. jest chwila doręczenia uprawnionemu postanowieniem komornika ustalającego te koszty, a postanowienie komornika zostało wydane po zamknięciu rozprawy w II instancji.

Z wezwania komornika wynika, że uprawniony wciąż nie uiścił komornikowi 16,51 zł, lecz uprawnionego nadal obciąża obowiązek uiszczenia komornikowi tej sumy, a obowiązanego obowiązek zapłaty tej sumy uprawnionemu.

Uprawniony wniósł o wykonanie zabezpieczenia w zakresie orzeczonym w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, tj. sumy 112.768,95 zł stanowiącej sumę zabezpieczonego roszczenia i odsetek objętych zabezpieczeniem. W świetle prawomocnego wyroku wniosek o wykonanie zabezpieczenia był celowy w zakresie sumy 42.960 zł z ustawowymi odsetkami od 22 grudnia 2008r. do 21 marca 2012r. (do odsetek za ten okres uprawniony ograniczył wniosek o udzielenie zabezpieczenia), tj. w zakresie sumy 61.091,47 zł, od której opłata 2% wynosi 1.221,62 zł. Koszty korespondencji w wysokości 123,86 zł nie uległyby zmianie. Także koszty zastępstwa nie uległyby zmianie, gdyż stawka minimalna nadal wynosiłaby 900 zł. Dlatego na podstawie art. 745 § 1 K.p.c. sąd przyznał uprawnionemu od obowiązanego 2.245 zł tytułem sumy powyższych kosztów.

Przy rozstrzyganiu o zakresie obowiązku zwrotu kosztów zabezpieczenia nie jest istotny wynik procesu, lecz w jakim zakresie wykonanie zabezpieczenia było celowe dla zabezpieczenia wykonania wyroku. Dlatego uprawnionemu przysługuje zwrot kosztów zabezpieczenia w zakresie, w jakim powstałyby one, gdyby uprawniony ograniczył wniosek o wykonanie zabezpieczenia do roszczenia następnie prawomocnie zasądzonego. Obowiązany nie występował w postępowaniu przed komornikiem, lecz nawet gdyby tak uczynił, jego koszty zastępstawa nie zostałyby uznane za celową obronę. Dopóki komornik wykonuje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zgodnie z prawem, obowiązany nie ma podstaw do obrony.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.