Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-12-23
Data orzeczenia:
23 grudnia 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
23 grudnia 2014
Sygnatura:
III Cz 1795/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Leszek Dąbek
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art. 102 u. o k.s.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt III Cz 1795/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. S. (S.)

przeciwko M. S. (S.) i K. S. (S.)

o obniżenie alimentów

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt V RC 558/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 1795/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w postanowieniu z dnia 1 10 2014r.. oddalił wniosek powoda A. S. o zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów opłaty od apelacji w wysokości 1.500zł, uznając, że posiada on majątek, z którego jest w stanie uiścić tę opłatę.

Orzeczenie zaskarżył powód A. S. , który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie jego wniosku.

Zarzucił, że przy ferowaniu zaskarżonego postanowienia naruszono regulację art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 07 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398, z późniejszymi zmianami), poprzez uznanie, że nie spełnia on przesłanek warunkujących zwolnienie go od obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji oraz regulację art. 328 §2 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. poprzez niedostateczne wyjaśnienie w uzasadnieniu postanowienia powodów, dla których zdaniem Sadu i wedle obowiązującego prawa, miałby on uiścić opłate od apelacji jedynie poprzez dalsze wyzbywanie się oszczędności, z których opłaca alimenty na rzecz małoletniego syna.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Z poczynionych przez Sąd Rejonowy i niekwestionowanych w zażaleniu ustaleń między innymi wynika, że skarżący wspólnie z partnerką życiową posiada oszczędności w wysokości 160.000zł, papiery wartościowe o szacunkowej wartości 470.000zł oraz że jest właścicielem dwóch samochodów osobowych marki (...) o wartości. 75.000zł.

Niezależnie zatem od uzyskiwanych obecnie dochodów posiada on majątek, z którego bez uszczerbku dla swego koniecznego utrzymania oraz uiszczanych alimentów jest w stanie ponieść koszty opłaty od apelacji w kwocie 1.500zł.

W świetle regulacji art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 07 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398, z późniejszymi zmianami) czyni to jego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i zażalenie oczywiście bezzasadnymi (Sąd odwoławczy podziela w całości i przyjmuje za własne także pozostałe motywy Sądu Rejonowego).

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powoda jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w związku

z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.