Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-06-16
Data orzeczenia:
16 czerwca 2015
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
16 czerwca 2015
Sygnatura:
II Ca 793/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski
Sędziowie:
Barbara Jankowska – Kocon
Ireneusz Płowaś
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 98 § 1 i 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 793 / 14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie - SO Barbara Jankowska – Kocon

SO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

J. M. (1)iJ. M. (2)

przeciwko

S. M. i I. M.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek zażalenia powodów J. M. (1) i J. M. (2)na postanowienie zawarte w punkcie drugim wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie o sygn. II Ca 793/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Ca 793/14

UZASADNIENIE

Rozstrzygając o kosztach postępowania apelacyjnego, które zakończyło się oddaleniem apelacji powodów, jako nieuzasadnionej, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nałożył na nich obowiązek zwrotu pozwanym kosztów postępowania (po myśli art.98 § 1 i 3 kpc). Stwierdził też, że nie zachodziły podstawy przewidziane w art.102 kpc do zwolnienia powodów od obowiązku zwrotu pozwanym tych kosztów, bowiem powodowie nie mogli pozostawać w przekonaniu o słuszności swojego roszczenia, a sama sytuacja majątkowa powodów nie jest wystarczająca do stwierdzenia, że po ich stronie występuje wypadek szczególnie uzasadniony, o którym mowa w przywołanym przepisie (uzasadnienie postanowienia – k.365).

Wszystkie okoliczności podniesione w zażaleniu powodów na to postanowienie mają w istocie charakter polemiczny. Wbrew temu, co twierdzą skarżący, wnosząc apelację od wyroku Sądu Rejonowego, który oddalił już ich roszczenie wobec pozwanych i wyjaśnił, że nie doszło do skutecznego odwołania przez powodów darowizny, gdyż po stronie pozwanych nie wystąpiła rażąca niewdzięczność, to powodowie winni byli bardzo wnikliwie rozważyć dalsze procesowanie się, z czym wiązały się określone koszty nie tylko po ich stronie, ale i po stronie pozwanych, którzy mieli prawo podjąć obronę swoich interesów. Po to ustawodawca przewidział, jako zasadę, ponoszenie kosztów procesu w sprawie przez te stronę, która sprawę przegrywa (art.98 § 1 kpc). Możliwość nieobciążania strony przegrywającej obowiązkiem zwrotu kosztów w pełnej wąskości lub choćby w części została odpuszczona przez ustawodawcę, ale ograniczona do wypadków szczególnie uzasadnionych (jak stanowi art.102 kpc). Taka sytuacja po stronie apelujących powodów nie zachodziła. Samo subiektywne przekonanie o słuszności swoich racji, bo do tego odwołują się powodowie, nie może być wystarczające, a ich twierdzenia w zażaleniu o stosowaniu przez pozwanych przemocy psychicznej i fizycznej, przeczą temu co wynikało z ustaleń obu Sądów i legło u podstaw oddalenia ich powództwa w sprawie. Brak bardziej wnikliwej oceny argumentów przywołanych w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego i kontynuowanie procesu nie może odbywać na koszt strony przeciwnej, która sprawę wygrywa. W tym stanie rzeczy, jeżeli nawet sytuacja majątkowa powodów nie jest najlepsza, to w tej konkretnej sprawie, przy braku innych istotnych okoliczności, nie daje uzasadnionej podstawy do zwolnienia powodów od obowiązku zwrotu kosztów pozwanym, które ponieśli oni w postępowaniu apelacyjnym.

Dlatego też Sąd Okręgowy oddalił zażalenie powodów, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.394 2 § 2 i art.397 § 2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.