Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2015
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2015
Sygnatura:
V Ka 1182/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
V Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Zbigniew Mierzejewski
Protokolant:
sekr. sąd. Dorota Lerka
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 632 pkt 2 kpk
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt V Ka 1182/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

Przy udziale prokuratora Jolanty Skowrońskiej

w sprawie K. B. i innych

wniosku obrońcy S. Z. i A. W.

w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów procesu

na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k.

p o s t a n a w i a:

zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz S. Z. oraz A. W. kwoty po 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

W sprawie sygn. akt V Ka 1182/14 zapadł prawomocny wyrok częściowo uniewinniający, a częściowo umarzający postępowanie z uwagi na przedawnienie karalności.

Po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy obrońca oskarżonych S. Z. i A. W. złożył wniosek o zasądzenie na rzecz oskarżonych kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru według norm przepisanych za postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed Sądem Rejonowym oraz postępowanie apelacyjne w kwotach po 5.172 zł.

Zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 k.p.k. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawach z oskarżenia publicznego koszty procesu ponosi Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego albo innej osoby, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

W tej sytuacji należało przyznać oskarżonym S. Z. i A. W. zwrot kosztów procesu za postępowanie odwoławcze w postaci wydatków z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru, których wysokość ustalono na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 461).

O kosztach procesu za postępowanie przygotowawcze i pierwszoinstancyjne winien natomiast rozstrzygnąć Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, jako wydający wyrok w I instancji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.