Poniedziałek 25 marca 2019 Wydanie nr 4046
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-08-24
Data orzeczenia:
24 sierpnia 2012
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 sierpnia 2012
Sygnatura:
I ACz 536/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Kazimierz Rusin
Hasła tematyczne:
Koszty Sądowe
Podstawa prawna:
art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 536/12

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. U. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w S.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w W.

z udziałem interwenienta ubocznego Centrum (...) Sp. z o.o. w N.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział VI Gospodarczy

z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt VI GC 163/11

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji, która wynosi 11.898 zł.

Zdaniem Sądu Okręgowego pozwany nie wykazał kompleksowo swojej sytuacji finansowej, w szczególności nie podał posiadanych ruchomości i nieruchomości. Powoływany we wniosku fakt zajęcia rachunków bankowych i wierzytelności spółki na kwotę 8.936.587,26 zł nie świadczy zdaniem Sądu o braku środków finansowych, czy też innego majątku pozwanego, tym bardziej, że przedłożone dokumenty nie wskazują na wysokość zajętych wierzytelności. Również podany stan dwóch rachunków bankowych spółki nie obrazuje kompleksowo jej sytuacji finansowej. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że pozew został wniesiony w lipcu 2011 r., pozwany nie został więc zaskoczony nagłą potrzebą obrony swych praw i miał czas na przygotowanie się finansowo do procesu. Sąd podkreślił, że koszty sądowe należą do normalnych kosztów działalności gospodarczej, co wymaga zapewnienia środków na ten cel.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany wniósł o jego zmianę i zwolnienie go od opłaty sądowej od apelacji w całości. Wyjaśnił, że nie posiada żadnych nieruchomości, a ruchomości stanowią sprzęt biurowy niezbędny do normalnego funkcjonowania spółki. Pozwany nie może poradzić sobie z dokonanym zabezpieczeniem, nie posiada tak dużej kwoty. W tej sytuacji nie jest w stanie ponieść opłaty od apelacji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że treść zażalenia nie koresponduje z treścią uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, z którego jednoznacznie wynika, że powodem oddalenia wniosku pozwanego zwolnienie od należnej opłaty od apelacji było niewystarczające udokumentowanie jego sytuacji finansowej. Tymczasem pozwany w zażaleniu skoncentrował się na gołosłownym twierdzeniu, że nie dysponuje bieżącymi środkami i odpowiednim majątkiem pozwalającym na opłacenie apelacji. Mimo, iż znał motywy, które legły u podstaw oddalenia jego wniosku, a ponadto reprezentuje go w sprawie profesjonalny pełnomocnik, który powinien wiedzieć jak wykazać swoje twierdzenia, w dalszym ciągu nie podjął próby właściwego udokumentowania podanych we wniosku i w zażaleniu okoliczności. Rację ma zaś Sąd Okręgowy, że wybiórcza dokumentacja przedłożona przez pozwanego, a wskazująca jedynie na stan rachunków bankowych spółki i dokonanie zabezpieczenia na tych rachunkach i wierzytelnościach, nie daje wszechstronnego obrazu kondycji finansowej spółki, która ma odnieść korzyść ze zwolnienia od kosztów sądowych. Nie można w tej sytuacji obiektywnie ocenić, czy pozwany rzeczywiście potrzebuje wsparcia ze strony Państwa, a w tej sytuacji wniosek zasadnie został oddalony.

W tym stanie rzeczy zażalenie jako bezzasadne należało oddalić, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Zarządzenie:

1)  (...). M. T.,

2)  (...) (...).

R.,(...).

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.