Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-09-21
Data orzeczenia:
21 września 2012
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
21 września 2012
Sygnatura:
I ACz 626/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Kazimierz Rusin
Hasła tematyczne:
Koszty Sądowe
Podstawa prawna:
art. 385 kpc w zw. z art. 397 par. 1 i 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 626/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w D.

przeciwko (...) Spółka z o.o. w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego-Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt VI GNc 188/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

U z a s a d n i e n i e.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych argumentując, że nie udokumentował on tego wniosku przez przedłożenie stosownych dowodów w postaci aktualnego bilingu, rachunku zysków i strat, deklaracji podatkowych, wyciągu z rachunków bankowych. Tym samym, w ocenie tego Sądu, nie wykazał braku dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych.

W złożonym zażaleniu pozwany zarzucił przedwczesność powyższego postanowienia wydanego bez zażądania od pozwanego dokumentów wskazujących na jego sytuację majątkową.

Zażalenia nie można uznać za zasadne.

Pozwany wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych sformułował jedynie ogólne stwierdzenie o braku dostatecznych środków na ich poniesienie (k. 112). W takich uwarunkowaniach uniemożliwił on w istocie zbadanie przez Sąd przesłanek udzielenia żądanego zwolnienia. Nie tylko zatem nie udokumentował on swojej sytuacji finansowej, ale nawet nie przedstawił jakichkolwiek konkretnych danych w tym przedmiocie. Żadnych dokumentów pozwalających na ocenę stanu swoich środków nie przedstawił także w postępowaniu odwoławczym pomimo, że Sąd Okręgowy w motywach zaskarżonego orzeczenia wskazał jakie dowody mogłyby zostać przedstawione dla wykazania okoliczności usprawiedliwiających udzielenie wnioskowanego zwolnienia.

Z tych przyczyn należało orzec jak w sentencji działając na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 1 i 2 kpc.

(...)

(...).

R., (...)

(...).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.