Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-06-17
Data orzeczenia:
17 czerwca 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
17 czerwca 2016
Sygnatura:
II Ca 513/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwołaczy
Przewodniczący:
Małgorzata Klesyk
Sędziowie:
Elżbieta Ciesielska
Teresa Strojnowska
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
373 kpc w zw. z art. 370 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 513/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Klesyk

Sędziowie: SSO Elżbieta Ciesielska

SSO Teresa Strojnowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku w Kielcach

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w S.

z udziałem K. O.

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego Busku - Zdroju z dnia 22 lutego 2016r.

sygn. III RNs 239/15

postanawia odrzucić apelację.

SSO Teresa Strojnowska SSO Małgorzata Klesyk SSO Elżbieta Ciesielska

II Ca 513/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w S. złożyła pismo oznaczone datą 7 marca 2016r., w którym zakwestionowała trafność postanowienia Sądu Rejonowego Busku - Zdroju z dnia 22 lutego 2016r. sygn. III RNs 239/15 (k.60). Sąd Rejonowy przedstawił akta sprawy sygn. III RNs 239/15 Sądowi Okręgowemu w Kielcach celem rozpoznania apelacji wnioskodawcy.

Wobec niejasności i nieprecyzyjności treści pisma wnioskodawcy z dnia 7 marca 2016r. oraz zawartego w nim stanowiska, na podstawie art.373 k.p.c., Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2016r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych przez jednoznaczne określenie, czy pismo z dnia 7 marca 2016r. stanowi apelację od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 22 lutego 2016r. sygn. III RNs 239/15, a jeżeli tak, to wskazanie, czy zaskarża postanowienie w całości, czy w części, przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie oraz złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonego postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany, a pismo to należy złożyć w dwóch egzemplarzach – w terminie tygodniowym od daty doręczenie niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia apelacji (k.75). Odpis tego zarządzenia doręczono wnioskodawcy w dniu 4 maja 2016r. (k.76).

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 11 maja 2016r. braki powyższe nie zostały uzupełnione (wnioskodawca nie złożył żadnego pisma w odpowiedzi na powyższe zobowiązanie), dlatego też apelacja wnioskodawcy podlegała odrzuceniu, o czym .Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art.373 k.p.c.

SSO Teresa Strojnowska SSO Małgorzata Klesyk SSO Elżbieta Ciesielska

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.