Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-03-12
Data orzeczenia:
12 marca 2015
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
12 marca 2015
Sygnatura:
II Cz 873/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Tomasz Adamski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 873/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak (spr.)

SO Tomasz Adamski

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. S.

z udziałem A. W. (1), A. W. (2)

o ustanowienie drogi koniecznej

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 16 września 2014 roku, sygn. akt I Ns 1405/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 873/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 16 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu odrzucił zażalenie wnioskodawcy na zarządzenie o zwrocie wniosku. W uzasadnieniu wskazał, iż wnioskodawca nie dochował ustawowego tygodniowego terminu na złożenie zażalenia. Otrzymał bowiem zarządzenie w dniu 25 sierpnia 2014 r., zażalenie złożył jednak dopiero 15 września 2014 r. Sąd zatem na podstawie art 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca, podnosząc, że w okresie kiedy przyszła przesyłka z Sądu z zarządzeniem o zwrocie wniosku przebywał w sanatorium, a jego żona, która odebrała pismo, nie wiedziała nic o sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie jest zasadne.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał, iż wnioskodawca złożył zażalenie na zarządzenie o zwrocie w wniosku po upływie ustawowego terminu. Zgodnie bowiem z art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia. Skoro zarządzenie o zwrocie wniosku zostało doręczone w dniu 25 sierpnia 2014 r., to termin do jego zaskarżenia upłynął z dniem 1 września 2014 r. Zatem zażalenie wniesione zostało po upływie tygodniowego terminu, bowiem 15 września 2014 r. i podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. Fakt przebywania wnioskodawcy w sanatorium (czyli poza miejscem zamieszkania) w terminie doręczenia odpisu zarządzenia nie wpływa na trafność decyzji Sądu o odrzuceniu zażalenia. Wnioskodawca bowiem winien zawiadomić Sąd o zmianie miejsca pobytu lub zadbać o to, by móc w terminie złożyć zażalenie (ustanowić pełnomocnika czy wysłać zażalenie z miejsca ówczesnego pobytu).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w

zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.