Niedziela 18 sierpnia 2019 Wydanie nr 4192
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-03-27
Data orzeczenia:
27 marca 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
V U 281/10
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Magdalena Marczyńska
Protokolant:
asyst. sędz. Sławomir Fert
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art. 370 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VU 281/10

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2014r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska

Protokolant: asyst. sędz. Sławomir Fert

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy T. Ż.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

postanawia:

odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. odrzucił zażalenie wnioskodawcy T. Ż. na postanowienie z dnia 27 listopada 2013 roku.

Na powyższe postanowienie wniósł w dniu 31 stycznia 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej) zażalenie T. Ż..

Zarządzeniem z dnia 4 lutego 2014 roku skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych zażalenia poprzez: wskazanie zaskarżonego postanowienia, wskazanie wniosków zażaleniowych, uzasadnienie zażalenia, złożenie odpisu zażalenia oraz uiszczenie opłaty podstawowej od zażalenia w wysokości 30 złotych – pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zarządzenie powyższe zostało doręczone skarżącemu per awizo w dniu 26 lutego 2014 roku (k. 153).

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią w art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji ma obowiązek odrzucić na posiedzeniu niejawnym apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten na mocy art. 397 § 2 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu toczącym się na skutek złożenia zażalenia.

W przedmiotowej sprawie poza sporem pozostaje, iż skarżący nie uzupełnił w terminie zakreślonym sąd braków formalnych zażalenia.

Dlatego też, na podstawie cytowanych na wstępie przepisów, należało orzec, jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.