Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-03-27
Data orzeczenia:
27 marca 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 marca 2013
Sygnatura:
I ACz 550/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marek Górecki
Sędziowie:
Ewa Staniszewska
Jerzy Geisler
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Zażalenia
Podstawa prawna:
art. 373 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 550/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Górecki (spr.)

SSA Ewa Staniszewska

SSA Jerzy Geisler

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy powództwa Ś. A.

przeciwko Bankowi (...) Spółki Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I C 577/12

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Jerzy Geisler Marek Górecki Ewa Staniszewska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 11 lutego 2013 r. w przedmiocie częściowego zwolnienia powoda od kosztów sądowych.

W zażaleniu na to postanowienie powód wniósł o jego zmianę i udzielenie mu całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie opłaty od pozwu, zarzucając błędną ocenę jego zdolności do udźwignięcia tego ciężaru.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należało odrzucić jako niedopuszczalne.

Zasadą wynikającą z art. 398 22 § 3 kpc jest, że sąd rozpoznaje skargę na orzeczenie referendarza sądowego jako sąd pierwszej instancji – chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W zakresie uregulowanym przepisem art. 398 23 kpc (zatem między innymi gdy zaskarżono postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych, w tym odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych) skarga na orzeczenie referendarza sądowego ma szczególny charakter. Jej wniesienie nie powoduje utraty mocy orzeczenia referendarza, a jedynie wstrzymuje jego wykonalność. Po rozpoznaniu skargi sąd może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy albo zmienić. Sąd rozpoznający skargę działa tu jako sąd drugiej instancji i stosuje odpowiednio przepisy o zażaleniu, co oznacza, że jego orzeczenie nie jest zaskarżalne zażaleniem.

W tym stanie rzecz niedopuszczalne zażalenie powoda należało odrzucić, a to na podstawie art. 373 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Jerzy Geisler Marek Górecki Ewa Staniszewska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.