Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-02-18
Data orzeczenia:
18 lutego 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 lutego 2015
Sygnatura:
II Cz 6/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Opłata Sądowa
Podstawa prawna:
art. 51 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt II Cz 6/15

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2015 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku W. K. i B. K.

z udziałem J. K.

o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości

na skutek zażalenia wnioskodawców na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Ns 4286/14

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie .

Sygn. akt: II Cz 6/15

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 8 grudnia 2014 r. Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy z wniosku W. K. i B. K. o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności, zwrócił wniosek.

W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że wnioskodawcy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika od wniosku o podział majątku wspólnego, dział spadku po M. K. i zniesienie współwłasności nieruchomości wnieśli opłatę w wysokości 1.000 zł. Następnie Sąd wskazał, że zarówno od wniosku o podział majątku wspólnego, jak również od wniosku o dział spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł (art. 38 ust. 1 i art. 51 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Zatem w przypadku kumulowania przedmiotowych żądać i obejmowania ich jednym wnioskiem, należy uiścić opłatę w kwocie 2.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, po przytoczeniu treści art. 130[2] § 1 k.p.c., Sąd na podstawie tego przepisu zwrócił wniosek.

Zażalenie na zarządzenie złożyli wnioskodawcy zarzucając Przewodniczącemu w Sądzie Rejonowym naruszenie art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez jego błędną wykładnię oraz art. 51 ust. 2 powyższej ustawy poprzez niezastosowanie tego przepisu. W uzasadnieniu skarżący wskazali, że ich wniosek nie dotyczy podziału majątku wspólnego, ich wspólność majątkowa nie ustała, a wniosek jest związany ze śmiercią ich syna. Wskazując na powyższe wnieśli o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Podzielić należy stanowisko skarżących, że złożony przez nich wniosek odpowiada dyspozycji art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity – Dz. U. 2014 r., poz. 1025 ze zm.), który stanowi, że opłatę stałą w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności.

Wskazać należy, że majątek spadkowy, którego dotyczy wniosek, stanowił współwłasność pomiędzy spadkodawcą a uczestniczką postępowania z innego tytułu niż dziedziczenie zatem konieczne jest najpierw zniesienie tej współwłasności celem przeprowadzenia działu spadku. Objęcie tych żądań jednym wnioskiem umożliwia art. 689 k.p.c. Wobec tego przyjąć należy, że żądanie wnioskodawców realizuje hipotezę art. 689 k.p.c., wobec czego uiszczona jedna opłata w wysokości 1.000 zł odpowiada treści art. 51 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który ma tutaj zastosowanie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.