Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-12-23
Data orzeczenia:
23 grudnia 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
23 grudnia 2015
Sygnatura:
II Cz 849/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie Piotr Starosta
Sędziowie:
Ireneusz Płowaś
Hasła tematyczne:
Pisma Procesowe ,  Braki Formalne
Podstawa prawna:
art. 130 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 849/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie: SO Piotr Starosta

SO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

R. R. i M. R.

na skutek zażalenia wnioskodawcy R. R. na zarządzenie sędziego Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie o sygn. II Ns 248 / 15

postanawia:

oddali ć zażalenie.

2

II Cz 849/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 28 maja 2015r. sędzia Przewodnicząca w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zwróciła wniosek R. R. i M. R., którym - w jej ocenie - domagali się oni przeprowadzenia działu spadku. Zwrot wniosku nastąpił z powodu nieuiszczenia przez wnioskodawców w zakreślonym terminie opłaty sądowej od wniosku (zatem na podstawie art.130 § 2 kpc w związku z art.13 § 2 kpc).

Z treści zażalenia wnioskodawców wnosić należy, że domagali się uchylenia zaskarżonego zarządzenia.

W uzasadnieniu zażalenia, bardzo chaotycznym, wywodzili, że nie interesują ich przepisy o dziale spadku i że takiego wniosku nie składali do Sądu. Nadto, że Sąd powinien był rozpoznać wniesione przez nich pisma. W uzasadnieniu zażalenia zamieszczone też zostało stwierdzenie R. R.: mój nabyty spadek daję w darowiźnie mojej żonie M. R.; proszę Sądu spadek należy do żony M. R. tym bardziej, że wszystkie dokumenty są w Sądzie, które powinny być. W dalszej jego części R. R. pisał, że podaje numer PESEL żony M. R.: ażeby za pośrednictwem Sądu żona była wpisana do księgi wieczystej i że Sąd teraz wie, że spadek - gospodarstwo rolne jest żony, a nie mój (zażalenie zainteresowanych - k.29 do 31).

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawców nie podlegało uwzględnieniu. Utrwalonym poglądem jest, że w sytuacji, gdy pismo złoży strona działająca bez pomocy zawodowego pełnomocnika (adwokata czy radcy prawnego), a jego treść nie jest jasna (co do oczekiwań strony), to Sąd winien nadać pismu taki bieg procesowy, który będzie najbardziej zgodny z treścią pisma i wolą oczekujących, o ile jest to w ogóle możliwe. W tej sprawie wnioskodawcy

3

bardzo nieprecyzyjnie sformułowali swój wniosek, a w jego treści użyli zwrotu: o przepisaniu spadku za pośrednictwem Sądu na żonę M. R., dlatego też Sąd Rejonowy miał uzasadnione podstawy do przyjęcia, że być może ich wolą było dokonanie działu spadku. Stąd też wezwał wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku, które w wezwaniu dokładnie opisał (k.20 -21), a czego oni nie uczynili w zakreślonym terminie. W tych okolicznościach zachodziły uzasadnione podstawy do zwrotu ich wniosku złożonego w sprawie (na podstawie art.130 § 2 kpc w związku z art.13 § 2 kpc).

W zażaleniu na zarządzenie sędziego Przewodniczącego o zwrocie wniosku skarżący zdają się wskazywać, że źle zostały zrozumiane ich intencje przez Sędziego Przewodniczącego i że w gruncie rzeczy R. R. chce darować udział we własności rzeczy czy też własność rzeczy (nabytych w drodze spadkobrania) swojej żonie M. R.. W takiej sytuacji, jak trafnie zostali poinformowani przez Sąd Rejonowy pismem z dnia 21 sierpnia 2015r. (k.34), winien rozważyć możliwość dokonania tego poza Sądem w drodze stosownej umowy zawartej w wymaganej prawnie formie (aktu notarialnego, gdy rzecz dotyczy nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości). Jeżeli jednak oczekiwania wnioskodawców są jeszcze inne, a ich realizacja może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej, to zwrot wniosku w tej sprawie nie zamyka im drogi do ponownego złożenia wniosku, w którym winni jednak dokładnie określić, co Sąd miałby zrobić tj. jakie konkretnie są ich oczekiwania, by sprawa mogła otrzymać właściwy bieg procesowy.

W tym stanie rzeczy Sąd odwoławczy oddalił zażalenie wnioskodawców, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 § 2 kpc i art.13 § 2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.