Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-03-18
Data orzeczenia:
18 marca 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 marca 2015
Sygnatura:
III Ca 1645/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krzysztof Kacprzak
Sędziowie:
Kinga Grzegorczyk
Radosław Olewczyński
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Podział Majątku Wspólnego
Podstawa prawna:
art. 43 § 2 k.r.o., art. 46 k.r.o.
Powołane przepisy:

Sygnatura akt III Ca 1645/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Kinga Grzegorczyk

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku I. J.

z udziałem D. J. i Miasta Ł.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestnika postępowania D. J.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 29 maja 2014 r. wydanego w sprawie I Ns 982/11

postanawia:

1.  z apelacji wnioskodawczyni zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie V i VI na następujące:

„V. dokonać podziału majątku wspólnego I. J. i D. J. w ten sposób, że:

1.  na wyłączną własność I. J. przyznać:

a.  składniki majątkowe wymienione w podpunktach 1 i 9 – 15 punktu I postanowienia;

b.  jednostki rozrachunkowe w ilości 751. (...) zgromadzone na rachunku Nr (...) prowadzonym na nazwisko I. J. w A. Otwartym Funduszu Emerytalnym (...);

2.  na wyłączną własność D. J. przyznać:

a.  składniki majątkowe wymienione w podpunktach 3 – 8 punktu I postanowienia;

b.  jednostki rozrachunkowe w ilości 449. (...) zgromadzone na rachunku Nr (...) prowadzonym na nazwisko I. J. w A. Otwartym Funduszu Emerytalnym (...);

VI. zasądzić od I. J. na rzecz D. J. kwotę 77.750,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem dopłaty do wartości udziału D. J. w majątku wspólnym, płatną w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie – z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności;”;

2.  odrzucić apelację wnioskodawczyni w zakresie, w jakim dotyczy ona podpunktów 4 – 11 i 13 – 15 punktu I zaskarżonego postanowienia;

3.  oddalić apelację wnioskodawczyni w pozostałym zakresie;

4.  umorzyć postępowanie apelacyjne toczące się z apelacji uczestnika postępowania w zakresie dotyczącym zaskarżenia punktu VIII postanowienia;

5.  oddalić apelację uczestnika postępowania w pozostałym zakresie;

6.  przyznać adw. J. S. 3.321,00 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wnioskodawczyni w postępowaniu apelacyjnym, w tym kwotę 621,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych) jako należny podatek od towarów i usług, i nakazać wypłatę tej sumy ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi;

7.  przyznać adw. S. C. kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu uczestnikowi postępowania w postępowaniu apelacyjnym, w tym kwotę 414,00 zł (czterysta czternaście złotych) jako należny podatek od towarów i usług, i nakazać wypłatę tej sumy ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi;

8.  ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.