Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-30
Data orzeczenia:
30 lipca 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
30 lipca 2014
Sygnatura:
III Cz 912/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Leszek Dąbek
Hasła tematyczne:
Pomoc Prawna Z Urzędu
Podstawa prawna:
art. 117 § 5 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 912/14

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K.

przeciwko K. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt I C 688/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 912/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy Rudzie Śląskiej w postanowieniu z dnia 30 05 2014r. oddalił wniosek pozwanego K. W. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, uznając, że udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika nie jest (przynajmniej na obecnym etapie procesu) potrzebny, gdyż sprawa nie jej skomplikowana a skarżący radzi sobie z jej problematyką, składając odpowiednio przygotowaną odpowiedź na pozew oraz wypełniając w terminie zobowiązania Sądu.

Orzeczenie zaskarżył pozwany K. W. , który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie wniosku oraz podnosił, że pisma procesowe pomagał mu formułować znajomy oraz że on sam spełnia wymogi z art. 117 § 5 k.p.c., gdyż jest „nieporadny życiowo”, jest bezrobotny bez prawa do zasiłku i nie potrafi znaleźć pracy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Pozwany, wnosząc o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, powoływał się na swoją trudną sytuację materialną oraz brak wiedzy prawniczej.

Na obecnym etapie niniejsza sprawa nie jest jednak sprawą skomplikowaną,

a z treści pism skarżącego wynika, iż prawidłowo i efektywnie korzysta on z przyznanych mu w postępowaniu uprawnień i radzi sobie z jego problematyką.

Dlatego też w chwili obecnej nie zachodzi potrzeba udzielenia mu pomocy prawnej przez ustanowienie dla niego fachowego pełnomocnika (art. 117 § 5 k.p.c.), co jego wniosek czyni nieuzasadnionym .

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym orzeczeniu i zażalenie jest bezzasadne.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie pozwanego jako bezzasadne oddalono na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.