Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-10-22
Data orzeczenia:
22 października 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
II Ns 1041/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Anna Dhahir-Swaidan
Protokolant:
sekr. sąd. Małgorzata Okołotowicz
Hasła tematyczne:
Postępowanie Cywilne
Podstawa prawna:
art. 177 §1 pk1 w zw. z art. 13§2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Ns 1041/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant: sekr. sąd. M. O.

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy ze skargi M. W., B. W. i W. W. (1)

z udziałem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (...) T., H. M., I. R., A. L., S. S. (1), J. S., M. S. (1), E. K., B. K., J. B., M. D. (1), P. D., M. D. (2), A. S., M. S. (2), (...) sp. z o.o.w S., Gminy M. Ł.

o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 1460/13 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

w przedmiocie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc do czasu zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 2275/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Sygn. akt II Ns 1041/15

Uzasadnienie postanowienia

o zawieszeniu postępowania z dnia 22 października 2015 roku

W niniejszej sprawie w skardze z dnia 23 kwietnia 2015 roku M. W., B. W. i W. W. (1) reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego R. W. wnieśli o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 1460/13 i uchylenie wydanego w tej sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2014 roku. W uzasadnieniu podali, że postanowieniem, którego dotyczy skarga Sąd stwierdził, że M. W., B. W. i W. W. (1) nabyli po 1/3 części spadek po W. W. (2). Postanowienie zapadło w nieobecności przedstawicieli ustawowej małoletnich – J. W., która zginęła w wypadku komunikacyjnym na dzień przed rozprawą. Wobec tego małoletni byli pozbawieni ochrony ich praw, w tym nie istniała możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ich imieniu. O zapadłym postanowieniu ojciec małoletnich R. W. dowiedział się w dniu 11 marca 2015 roku.

W piśmie z dnia 13 października 2013 roku pełnomocnik skarżących wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 2275/15 przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich.

Z uwagi na żądanie skargi, rozstrzygnięcie o niej niewątpliwie zależy od wyniku postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 2275/15 o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich. Ewentualne orzeczenie uwzględniające wniosek w tej sprawie będzie miało wpływ na dalszy bieg niniejszego postępowania, w tym krąg zainteresowanych uczestników w sprawie.

Mając to na uwadze, Sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc do czasu zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt II Ns 2275/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.