Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-09-30
Data orzeczenia:
30 września 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
30 września 2014
Sygnatura:
III Cz 1151/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Andrzej Dyrda
Tomasz Tatarczyk
Hasła tematyczne:
Postępowanie Zabezpieczające
Podstawa prawna:
art. 7301 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 1151/14

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

Sędzia SO Andrzej Dyrda

Sędzia SO Tomasz Tatarczyk ( spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 września 2014 r.

sprawy z powództwa J. A.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Żorach

o zwolnienie od egzekucji

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt I C 295/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda S SO Danuta Pacześniowska S SO Tomasz Tatarczyk

Sygn. akt III Cz 1151/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 28 maja 2014r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w zakresie, w jakim skierowane zostało do telewizora marki S.. Sąd uznał, że powód nie uprawdopodobnił żądania zwolnienia od egzekucji telewizora. Z przedłożonego paragonu fiskalnego i karty gwarancyjnej nie wynika, kto nabył telewizor i kto jest obecnie właścicielem tej rzeczy. Z faktu wymeldowania się dłużnika z mieszkania, w którym doszło do zajęcia telewizora nie płynie wniosek, że dłużnik nie jest właścicielem tego telewizora, zajęcie miało miejsce przed wymeldowaniem się dłużnika.

W zażaleniu powód zarzucił naruszenie prawa procesowego – art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie oceny zebranego materiału dowodowego w sposób dowolny, sprzeczny z zasadami doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania, co doprowadziło do sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranych dowodów polegającą na przyjęciu, że powód nie uprawdopodobnił roszczenia. W oparciu o te zarzuty skarżący domagał się zmiany postanowienia przez udzielenie zabezpieczenia, ewentualnie uchylenia postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie może odnieść skutku.

Słusznie za nieuprawdopodobnione uznał Sąd Rejonowy roszczenie powoda oparte o twierdzenie, że jest on właścicielem telewizora zajętego w toku postępowania egzekucyjnego.

Uprawdopodobnienie roszczenia stanowi w myśl art. 730 1 § 1 k.p.c. przesłankę udzielenia zabezpieczenia.

Z paragonu fiskalnego załączonego do pozwu nie wynikają – rzecz jasna – dane nabywcy telewizora. Świadczy ten paragon natomiast o tym, że telewizor w hipermarkecie A. zakupiony został dnia 20 grudnia 2010r.

Przedłożona przez powoda wraz z pozwem karta gwarancyjna jest niekompletna, nie zawiera oznaczenia rodzaju i modelu urządzenia, roku jego produkcji.

W protokole zajęcia rok produkcji telewizora określono na 2005. Rok 2005 jako rok produkcji telewizora objętego powództwem wskazał powód w pozwie.

Nie uprawdopodabniają te dokumenty prawa własności powoda do rzeczy, której dotyczy powództwo o zwolnienie od egzekucji.

Nie stanowi takiego uprawdopodobnienia fakt, ze dłużnik, pod którego dozór komornik telewizor oddał wyprowadzając się spod adresu zajęcia telewizora ze sobą nie zabrał.

Rozstrzygniecie Sądu Rejonowego, wbrew zarzutom zażalenia, nie narusza prawa procesowego.

Dlatego orzec należało jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 i 13 § 2 k.p.c.

SSO Andrzej Dyrda S SO Danuta Pacześniowska S SO Tomasz Tatarczyk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.