Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-09-28
Data orzeczenia:
28 września 2012
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
28 września 2012
Sygnatura:
I ACz 1759/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Gibiec
Sędziowie:
Iwona Biedroń
Małgorzata Bohun
Hasła tematyczne:
Pozew
Podstawa prawna:
art. 130§2 k.p.c., ART. 139§1 K.P.C.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 1759/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Małgorzata Bohun (spr.)

Iwona Biedroń

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: M. C.

przeciwko: K. N.

o zwolnienie spod egzekucji

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt I C 216/12

p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem zwrócony został pozew M. C., ponieważ powód wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie tygodniowym braków tych nie uzupełnił.

Żaląc się na to postanowienie powód podniósł, że nie otrzymał wezwania, ani awiza, które albo nie zostało pozostawione przez listonosza, albo odebrane przez nieuprawnioną osobę. Wskazał też, że gdyby nawet posiadał informację o awizie nie mógłby odebrać przesyłki, ponieważ jest często poza domem. Wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Sąd Apelacyjny nie znalazł żadnych podstaw do uwzględnienia zażalenia.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu wysłane przez sąd do powoda, nie zostało przez niego odebrane, mimo podwójnego awiza. W takiej sytuacji nie może budzić żadnych wątpliwości, że doręczenie wezwania o usunięcie braków formalnych pozwu było skuteczne (art. 139 § 1 kpc), zatem po upływie terminu wskazanego w wezwaniu nastąpił skuteczny zwrot pozwu na podstawie art. 130 § 2 kpc. Bez znaczenia dla oceny trafności zaskarżonego zarządzenia są okoliczności podnoszone w zażaleniu dotyczące częstych nieobecności powoda w miejscu zamieszkania, czy też sugestie, że awizo nie było pozostawione.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak na wstępie (art. 385 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc i 398 kpc).

MW

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.