Piątek 20 lipca 2018 Wydanie nr 3798
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-08-27
Data orzeczenia:
27 sierpnia 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
27 sierpnia 2014
Sygnatura:
II Kz 211/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Grażyna Jaszczuk
Sędziowie:
Dariusz Półtorak Teresa Zawiślak
Protokolant:
st. sekr. sąd. Agata Polkowska
Hasła tematyczne:
Przestępstwa Karnoskarbowe
Podstawa prawna:
art. 107 §1 kks i in.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt II Kz 211/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 sierpnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący- Sędzia SO Grażyna Jaszczuk /spr./

Sędziowie: SO Dariusz Półtorak SO Teresa Zawiślak

Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Polkowska

przy udziale Prokuratora Anny Olech - Maciag

po rozpoznaniu w sprawie J. Z., P. J. i A. I.

oskarżonych o czyny z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

zażalenia wniesionego przez Urząd Celny II w Warszawie

na postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2014r.

w przedmiocie umorzenia postępowania

na podstawie art. 113 § 1 kks w zw. z art. 437 § 1 i 2 kpk

postanawia

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Mińsku Mazowieckim do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2014r., sygn. akt II K 1474/13, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w sprawie przeciwko J. Z. oskarżonemu o to, że pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki F. z siedzibą przy ul. (...) w W. w okresie od dnia 15.02.2010r. do dnia 28.04.2010r. w lokalu Bar (...) przy ul. (...) w S. urządzał gry na automacie do gier H. S. P. nr H. (...) oraz w okresie od 11.02.2010r. do dnia 18.10.2011r. w lokalu Bar (...) przy ul. (...) w K. urządzał gry na automatach do gier H. S. nr (...) i H. S. nr (...) wbrew art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.), tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks, oraz P. J. oskarżonemu o to, że pełniąc funkcję nadzorującego punkty gier na automatach spółki (...) z siedzibą przy ul. (...) w W. w okresie od dnia 15.02.2010r. do dnia 28.04.2010r. w lokalu Bar (...) przy ul. (...) w S. prowadził gry na automacie do gier H. S. P. nr H. (...) wbrew art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.), tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks, i A. I. oskarżonej o to, że pełniąc funkcję nadzorującej punkty gier na automatach spółki (...) z siedzibą przy ul. (...) w W. w okresie od dnia 11.02.2010r. do dnia 18.10.2011r. w lokalu Bar (...) przy ul. (...) w K. prowadziła gry na automatach do gier H. S. nr (...) i H. S. nr (...) wbrew art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.), tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks,

na mocy art. 17 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks

1)  umorzył postępowanie wobec w/w osób wobec braku znamion czynu zabronionego;

2)  na podstawie art. 230 § 2 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks zwrócił interwenientowi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. automaty do gier H. S. P. nr H. (...), H. S. nr (...) i H. S. nr (...), księgi kontroli eksploatacji tych automatów, pieniądze w kwocie 4.535 zł i 29 sztuk kluczy do automatów;

3)  kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.

Zażalenie na przedstawione wyżej postanowienie wniósł Urząd Celny II w Warszawie, zaskarżając je w całości i zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 1 § 1 kks w zw. z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. nr 201 poz. 1540 z późn. zm.), poprzez przyjęcie, że oskarżeni nie popełnili przestępstwa, o którym mowa w art. 107 § 1 kks, albowiem ustawa o grach hazardowych, w tym jej art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 nie obowiązuje z powodu braku procedury notyfikacji.

Podnosząc powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie oskarżyciela jest zasadne w zakresie wniosku o uchylenie zaskarżonego postanowienia, w związku z czym Sąd Odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Mińsku Mazowieckim.. Sąd Okręgowy w Siedlcach w zupełności podziela zapatrywanie wyrażone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2014r., IV KK 183/13 ( LEX nr 1409532), w którym stwierdzono, że naruszenie wynikającego z dyrektywy 98/34/WE obowiązku notyfikacji przepisów technicznych ma charakter naruszenia trybu ustawodawczego, którego konstytucyjność może być badana wyłącznie w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd Najwyższy zaznaczył przy tym, iż jeżeli w konkretnym postępowaniu sąd dochodzi do wniosku, że doszło do takiej wadliwości trybu ustawodawczego, może nie stosować tych przepisów, tylko zawiesić prowadzone postępowanie, w którym miałyby one zostać zastosowane i skierować stosowne pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach jest konsekwentny, bo kolejne tego rodzaju orzeczenie zapadło 28 marca 2014r. ( sygn. akt III KK 447/13, LEX nr 1448749. ) Z uwagi na fakt, że Sąd Rejonowy w niniejszej sprawie uznał, że doszło do naruszenia dyrektywy 98/34/WE w zakresie obowiązku notyfikacji przepisów technicznych, to może zastosować drogę wskazaną przez Sąd Najwyższy, a mianowicie: skierować w tym zakresie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego i postępowanie w sprawie zawiesić.

Wobec posiadanej aktualnie przez Sąd Odwoławczy wiedzy, iż Sąd Rejonowy w Przemyślu doprowadził już do zainicjowania wzmiankowanej kontroli przed Trybunałem Konstytucyjnym, czego wyrazem jest sprawa Tp 10/14, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim z urzędu rozważy celowość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, może bowiem oczekiwać na rozstrzygnięcie powyższej kwestii zawieszając postępowanie w sprawie.

Z tych względów postanowiono, jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.