Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-12-06
Data orzeczenia:
6 grudnia 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
6 grudnia 2013
Sygnatura:
I ACz 932/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Kazimierz Rusin (spr.)aw)
Jan Sokulski
Hasła tematyczne:
Renta
Podstawa prawna:
art. 444 § 2 kc, art. 7301 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 932/13

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSA Andrzej Palacz

SA Kazimierz Rusin (spraw)

SA Jan Sokulski

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. T.

przeciwko (...) .U. S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I C 974/13

o d d a l a zażalenie .-

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczeń rentowych powoda przez zobowiązanie pozwanego do płacenia przez czas trwania procesu renty w kwotach po 3.600 zł miesięcznie podając w uzasadnieniu, że uprawdopodobnił roszczenie w zakresie renty z tytułu zwiększonych potrzeb – opieki sprawowanej w wymiarze 12 godziny dziennie w sytuacji, gdy obecny stan jego zdrowia wymaga korzystania z pomocy osób trzecich.

W zażaleniu pozwany wniósł o zmianę tego orzeczenia i oddalenie wniosku ponad kwotę 1.200 zł zarzucając, że powód wymaga pomocy osoby trzeciej w wymiarze 4 godzin dziennie, a jej koszt wynosiłby 1.200 zł miesięcznie.

Zażalenie nie jest zasadne.

W motywach zaskarżonego postanowienia Sąd Okręgowy wskazał na dowody, z których wynika konieczność korzystania przez powoda z pomocy osoby trzeciej w zakresie znacznie szerszym niż uznawany przez pozwanego. Ponadto z opinii biegłego neurologa J. K. (k.166-169) opracowanej po wydaniu tego orzeczenia wynika, że z uwagi na objawy somatyczne i zaburzenia w stanie psychicznym powód wymagał i nadal wymaga stałej całodobowej opieki.

Z tych przyczyn, skoro ustalona w trybie zabezpieczenia wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest w żadnym razie wygórowana, należało orzec jak w sentencji działając na mocy art.385 kpc w związku z art.397 § 1 i 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.