Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2014-01-27
Data orzeczenia:
27 stycznia 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
27 stycznia 2014
Sygnatura:
II S 1/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marcin Cieślikowski
Sędziowie:
Zdzisław Pachowicz
Grzegorz Kapera
Hasła tematyczne:
Skarga Na Przewlekłość
Podstawa prawna:
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:

Sygn. akt II S 1/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Marcin Cieślikowski (spr.)

Sędziowie: SSA Zdzisław Pachowicz

SSA Grzegorz Kapera

po rozpoznaniu w sprawie skazanego D. Ł.

w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

p o s t a n a w i a

1. zwolnić D. Ł. od kosztów postępowania.

2. oddalić skargę D. Ł. na przewlekłość postępowania o warunkowe zwolnienie prowadzone przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

UZASADNIENIE

Skazany w skardze na przewlekłość postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia, domagała się kwoty 1.000 zł za każdy miesiąc przewlekłości. W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego wniósł o jego oddalenie, podnosząc, że w sprawie nie doszło do przewlekłości w wyniku bezczynności sądu.

Rozpoznając skargę, Sąd Apelacyjny nie stwierdził aby w postępowaniu o warunkowe zwolnienie nastąpiła nieuzasadniona zwłoka. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wpłynął do Sądu Okręgowego w dniu 23 października 2013 r., natomiast już w dniu 28 października 2013 r. zwrócono się do Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 we W. o nadesłanie opinii oraz o informację o stanie konta depozytowego w związku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów. W dniu 4 grudnia 2013 r. ponaglono o nadesłanie wnioskowanych informacji. Dopiero w dniu 7 stycznia 2014 r. do Sądu Okręgowego wpłynęła opinia, co umożliwiło wyznaczenie posiedzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia prawa skazanego do rozpoznania jego wniosku o warunkowe zwolnienie bez nieuzasadnionej zwłoki.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.