Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-08-21
Data orzeczenia:
21 sierpnia 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
II S 39/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie Bogumił Goraj
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi
Hasła tematyczne:
Skarga Na Przewlekłość
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. 179, poz. 1843).
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II S 39 /14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 sierpnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie: SO Bogumił Goraj

SO Wojciech Borodziuk po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi

D. K. przeciwko

Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w (...) na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie I C 3304/13 postanawia:

1/ zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; 2/ odrzucić skargę.

II S 39/14

UZASADNIENIE

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, jak każde pismo procesowe winna spieniać wymogi formalne, by mogła otrzymać właściwy bieg procesowy. Do tych wymogów należy między innymi złożenie przez skarżącego jej odpisu, by mógł być doręczony stronie przeciwnej, w tym wypadku Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu(...), w którym toczy się sprawa objęta skargą na przewlekłość postępowania i tym samym, by mógł on zająć w sprawie stanowisko (zgodnie z art.128 § 1 oraz art.397 § 2 i art.391 § 1 kpc w związku z art 6 ust.l i art.8 ust.2 ustawy z dnia 17.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. 179 poz.1843). W dniu 30.06.2014r. doręczono skarżącemu D. K. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie jej odpisu w terminie tygodniowym i pouczono, że w przypadku nie złożenia odpisu jego skarga zostanie odrzucona (dowód doręczenia wezwania - k. 9 akt). Skarżący D. K. nie usunął tego uchybienia, co nie pozwalało nadać jego skardze dalszego biegu.

Dlatego też Sąd Okręgowy odrzucił skargę D. K. (na podstawie art.373 kpc w związku z art.397§ kpc oraz art.8 ust.2 w/w ustawy z dnia 17.06.2004r. (Dz.U. jw.).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.