Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-11-25
Data orzeczenia:
25 listopada 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 listopada 2013
Sygnatura:
II Cz 878/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –
Hasła tematyczne:
Skarga O Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c. w zw z art. 397 §2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 878/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Henryk Haak

Sędziowie:

SSO Marian Raszewski – spr.

SSO Paweł Szwedowski

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku C. R.

z udziałem Miasta K. - Urzędu Miejskiego w K.

skarga o wznowienie postępowania

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 2 października 2013r. sygn. akt I Ns 1305/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

Sygn. akt II Cz 878/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu zwolnił wnioskodawcę C. R. częściowo od kosztów sądowych tj. ponad kwotę 1000 zł opłaty sądowej i oddalił wniosek w pozostałym zakresie, uznając, iż sytuacja majątkowa skarżącego nie pozwala na całkowite Z. od kosztów sądowych.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący wniósł o jego zmianę i całkowite zwolnienie od kosztów sądowych.

Oddalając zażalenie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Instytucja zwolnienia od kosztów sadowych stanowi pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudna sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywołania uszczerbku dla koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Jest więc odstępstwem od zasady, iż postępowanie sądowe jest odpłatne, co nakłada na stronę obowiązek czynienia czynności w swoich wydatkach, by zabezpieczyć wydatki związane z zainicjowaniem procedury sądowej. Dopiero, gdyby poczyniona oszczędności okazały się niewystarczające- strona może zwrócić się o pomoc państwa. Zwolnienie od kosztów stanowi w istocie formę kredytu udzielonego przez państwo i to na dogodniejszych niż zazwyczaj - bo m. in. bezprocentowo – warunkach. Z oświadczenia C. R. z dnia 15.07.2013r. wynika, że miesięczny dochód z tytułu pracy i emerytury wynosi 3800 zł, a nadto posiada oszczędności w kwocie 10800 zł, samochód osobowy, dwie działki rekreacyjne i mieszkanie własnościowe o powierzchni 62 m 2. Z majątku tego utrzymuje się 3 osobowa rodzina. Należy w związku z tym podzielić stanowisko Sądu Rejonowego, iż taka sytuacja uzasadnia tylko częściowe, a nie całkowite zwolnienie od kosztów sądowych do kwoty ponad 1000 zł.

Trzeba jedynie dodać, że obciążenie strony kosztami sądowymi, których wysokość nie przewyższa jej jednomiesięcznych dochodów zbliżonych do przeciętnych, nie może odbyć się kosztem uszczerbku w utrzymaniu koniecznym strony i jej rodziny.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.

Odmienne twierdzenia zawarte w zażaleniu nie zasługują na aprobatę.

Należało zatem zażalenie oddalić ( art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 i 13§2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.