Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-03-27
Data orzeczenia:
27 marca 2013
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
27 marca 2013
Sygnatura:
IV Cz 173/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Mariola Watemborska
Sędziowie:
Mariusz Struski
Andrzej Jastrzębski
Hasła tematyczne:
Sprostowanie
Podstawa prawna:
art. 350 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt IV Cz 173/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 marca 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska

Sędziowie SO: Andrzej Jastrzębski (spr.), Mariusz Struski

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. B., G. B., N. P., S. P.

z udziałem T. R., H. R. i I. P.

o ustalenie sposobu korzystania

na skutek zażalenia uczestniczki postepowania I. P.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bytowie z dnia 31 grudnia 2012r., sygn. akt I Ns 32/11

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Rozstrzygając zmodyfikowany pismem z dnia 20.07.2012 r. przez wnioskodawców wniosek o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości Sąd Rejonowy w Bytowie w rubrum postanowienia wskazał pierwotne żądanie wniosku – o zniesienie współwłasności nieruchomości i ową omyłkę pisarską sprostował z urzędu postanowieniem z dnia 31.12.2012 r., wskazując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 350 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 kpc.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się uczestniczka postepowania I. P., domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia, argumentując, że rozstrzygnięcie sądu I instancji narusza dyspozycje przywołanego przez sąd przepisu, w sytuacji gdy w jej ocenie pismo wnioskodawców z 20 lipca 2012 r. nie jest modyfikacją wniosku lecz nowym wnioskiem wszczynającym nowa sprawę, zaś w przedmiocie pierwotnego wniosku uczestniczka postepowania nie wyraziła zgody na cofnięcie wniosku.

Rozpoznając złożone zażalenie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Uchodzi z pola widzenia żalącej się uczestniczce postepowania, że to strona wszczynająca sprawę wskazuje i precyzuje wniosek (żądanie pozwu) zgodnie z zasadą dyspozycyjności postępowania. Dokonuje tego w sposób wskazany przez art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 511 k.p.c., to znaczy poprzez dokładne określenie żądania. Sprecyzowane żądanie, zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c., mającym odpowiednie zastosowanie (art. 13 § 2 k.p.c.) także w postępowaniu nieprocesowym, wiąże sąd, a konsekwencją tego pozostaje właściwe określenie przedmiotu sporu w rubrum postanowienia. Odnosząc się do zarzutu braku zgody na cofnięcie wniosku zwrócić uwagę żalącej się uczestniczce postępowania, że w odpowiedzi na zmodyfikowany wniosek w piśmie procesowym z dnia 20.08.2012 r. wniosła o jego oddalenie, zaś na rozprawie w dniu 19.11.2012 r. po wydaniu przez sąd postanowienia o zmianie dekretacji wniosku i rozpatrywaniu sprawy o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości uczestniczka zastępowania przez zawodowego pełnomocnika nie złożyła zastrzeżeń o których mowa w art. 162 k.pc.

Jeśli zatem rozstrzygania przez sądu pozostawała kwestia ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości, zaś w rubrum postanowienia przedmiot sporu określono niewłaściwie, to wbrew zażaleniu z mocy art. 350 k.p.c. sprostowaniem objęta mogła być taka omyłka pisarska.

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.