Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-01-29
Data orzeczenia:
29 stycznia 2015
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
29 stycznia 2015
Sygnatura:
I ACa 694/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Jan Dela
Marek Klimczak
Protokolant:
st.sekr.sądowy Cecylia Solecka
Hasła tematyczne:
Ubezwłasnowolnienie
Podstawa prawna:
art. 13 § 1 kc
Teza:
Brak jest przeszkód do orzeczenia ubezwłasnowolnienia w sytuacji, gdy poprawa stanu zdrowia ma charakter przejściowy, a sama choroba ma charakter przewlekły i utrwalony.
Powołane przepisy:

Sygn. akt I ACa 694/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Marek Klimczak (spr.)

SO del. Jan Dela

Protokolant :

st.sekr.sądowy Cecylia Solecka

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. B. (1)

z udziałem T. B. (2)

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie

o ubezwłasnowolnienie

na skutek apelacji uczestnika

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt I Ns 7/14

p o s t a n a w i a:

I.  o d d a l i ć apelację,

II.  p r z y z n a ć od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Przemyślu na rzecz radcy prawnego A. S. kwotę 363,48 zł ( trzysta sześćdziesiąt trzy 48/100) tytułem wynagrodzenia za udzielenie nieopłaconej pomocy prawnej uczestnikowi postępowania w postępowaniu apelacyjnym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.