Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-07-31
Data orzeczenia:
31 lipca 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
31 lipca 2014
Sygnatura:
II Cz 948/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ireneusz Płowaś
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 948/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa T. W.

przeciwko A. K.

o zachowek

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 21.08.2013 roku, sygn. akt I C 1955/12

postanawia:

umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Sygn. akt II Cz 948/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 21.08.2013 roku oddalił wniosek uczestnika postępowania o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód, domagając się ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu.

W dniu 12.02.2014 roku powód zmarł.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Powód T. W. zmarł w dniu 12.02.2014 roku w I..

dowód: odpis skrócony aktu zgonu z dnia 18.02.2014 roku wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w I. – miasto.

Jak z powyższego wynika powód zmarł po wniesieniu zażalenia na postanowienie oddalające jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu a przed faktycznym rozpoznaniem tego zażalenia przez Sąd II instancji. Oznacza to, iż w chwili obecnej rozpoznanie tego zażalenia stało się zbędne i niedopuszczalne. Zasadność wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ocenia się, bowiem biorąc pod uwagę właściwości i cechy strony składającej taki wniosek. Poza stopniem skomplikowania sprawy o potrzebie ustanowienia pełnomocnika z urzędu decyduje to czy strona jest zdolna do samodzielnego prowadzenia sprawy. Skoro powód zmarł to bezprzedmiotowe stało się badanie czy istnieje konieczność ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu. Z tej samej przyczyny bezprzedmiotowe jest dalsze badanie zasadności złożonego przez zmarłego powoda zażalenia.

Dlatego też na mocy art. 397 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 355 § 1 kpc i art. 391 § 1 kpc należało umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.