Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-05-21
Data orzeczenia:
21 maja 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
21 maja 2014
Sygnatura:
III AUz 237/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marek Borkiewicz
Sędziowie:
Katarzyna Wołoszczak
Wiesława Stachowiak
Protokolant:
starszy inspektor sądowy Dorota Cieślik
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 kpc w zw. z art. 469 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III AUz 237/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Marek Borkiewicz

Sędziowie:

SSA Katarzyna Wołoszczak

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)

Protokolant:

starszy inspektor sądowy Dorota Cieślik

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

o wysokość emerytury

na skutek zażalenia wnioskodawczyni J. S.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie III

z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt III U 211/14

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić zażalenie;

2.  kosztami postępowania zażaleniowego obciążyć odwołującą

w zakresie poniesionym.

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)

SSA Marek Borkiewicz

SSA Katarzyna Wołoszczak

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Koninie umorzył postępowanie na skutek cofnięcia odwołania przez wnioskodawczynię od decyzji organu rentowego z dnia 5 lutego 2014 r.

W dalszym piśmie procesowym z dnia 11 kwietnia 2014 r., doprecyzowanym pismem z dnia 28 kwietnia 2014 r. wnioskodawczyni oświadczyła, że odwołuje się od decyzji z dnia 2 kwietnia 2014 r., gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. w kolejnej decyzji z dnia 7 marca 2014 r. przyznającej prawo do emerytury, nie zaliczył wnioskodawczyni okresu pracy od 1.09.1969 r. do 31.01.1972 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawczyni jest pozbawione uzasadnionych podstaw.

Postanowienie sądu pierwszej instancji z dnia 2 kwietnia 2014 r. zostało wydane na skutek cofnięcia przez wnioskodawczynię odwołania od decyzji ZUS II Oddział w P. z dnia 5 lutego 2014 r. Decyzja ta miała charakter zaliczkowy. Organ rentowy wskazał, że ostateczne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego nastąpi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zatrudnienia wnioskodawczyni. Dla wnioskodawczyni istotna była zatem decyzja kolejna z dnia 7 marca 2014 r., gdyż to ona ostatecznie określiła wysokość emerytury.

Sąd pierwszej instancji uznał, że cofnięcie odwołania przez wnioskodawczynię nie narusza prawa ani jej słusznych interesów.

Z tych względów umorzenie postępowania na podstawie art. 355 kpc w zw. z art. 469 kpc było prawidłowe.

Zażalenie wnioskodawczyni, jako pozbawione uzasadnionych podstaw, należało oddalić na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc.

SSA Wiesława Stachowiak (spr.)

SSA Marek Borkiewicz

SSA Katarzyna Wołoszczak

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.