Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-06-17
Data orzeczenia:
17 czerwca 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
V U 264/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Urszula Sipińska-Sęk
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V U 264/14

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

po rozpoznaniu

na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2014 r.

sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z wniosku M. P.

o rentę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE

Pismem w dnia 4 czerwca 2014 roku pełnomocnik M. P. cofnął odwołanie od zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji ZUS z dnia 8 stycznia 2014r..

ZUS pismem z dnia 13 czerwca 2014r. wyraził zgodę na cofnięcie odwołania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Sąd ocenił oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy w przedmiocie cofnięcia odwołania według kryteriów zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz tego czy nie zmierza ono do obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.) i nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego (art. 469 k.p.c.).

Biorąc pod uwagę, że pełnomocnik wnioskodawczyni cofnął odwołanie, a czynność ta jest prawnie dopuszczalna i nie narusza wskazanych wyżej przepisów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.