Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-01-25
Data orzeczenia:
25 stycznia 2012
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 stycznia 2012
Sygnatura:
I ACa 1276/11
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Gibiec
Sędziowie:
Elżbieta Lipińska
Jan Surma
Hasła tematyczne:
uzasadnienie orzeczenia
Podstawa prawna:
art. 328§1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACa 1276/11

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Elżbieta Lipińska

Jan Surma (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: W. J.

przeciwko: H. C.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek wniosku H. C.

o doręczenie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2011, sygn. akt I A Ca 1276/11

p o s t a n a w i a: wniosek odrzucić.

UZASADNIENIE

Stosownie do brzmienia przepisu art. 328 §1 kpc uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok w niniejszej sprawie ogłoszono dnia 20.12.2011 r. przy obecności pełnomocnika procesowego H. C.. Uzasadnienia tego orzeczenia można było zażądać do dnia 27.12.2011 r. (włącznie). Tymczasem wniosek, o którym mowa, wpłynął do tut. Sądu w dniu 30.12.2011 r. ( k. 347). Wprawdzie wnioskodawca wniosek ten złożył już w dniu 23.12.2011 r., ale do niewłaściwego Sądu, tj. do Sądu I instancji w Świdnicy, który wniosek ten odesłał do tut. Sądu 29.12.2011 r. (stempel poczty na kopercie k. 349).

Wniosek H. C. mógłby odnieść zamierzony skutek tylko wtedy, gdyby w terminie określonym w powołanym przepisie art. 328 §1 kpc, tj. w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku wpłynął do sądu właściwego. Skoro wniosek ten nadany został w sądzie Okręgowym w Świdnicy w dniu 29.12.2011 r. (dwa dni po upływie terminu), to stosownie do wspomnianej regulacji ustawowej podlegał odrzuceniu.

Na marginesie zauważyć jeszcze należy tylko, iż na ogłoszeniu wyroku obecny był pełnomocnik procesowy wnioskodawcy, który winien był pouczyć stronę o sposobie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Dlatego orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.