Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
V U 16/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Urszula Sipińska-Sęk
Protokolant:
asystent sędziego Małgorzata Marut-Czapla
Hasła tematyczne:
Uzasadnienie Orzeczenia
Podstawa prawna:
art. 328 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V U 16/12

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym :

Przewodniczący Sędzia SR(del.) Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant asystent sędziego Małgorzata Marut-Czapla

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o prawo do renty socjalnej

w przedmiocie wniosku R. Z. o uzasadnienie wyroku

postanawia:

odrzucić wniosek o uzasadnienie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2014 roku wydanym w sprawie VU 16/12 Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 21 listopada 2011 roku i przyznał wnioskodawcy R. Z. prawo do renty socjalnej na okres od dnia 14 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wnioskodawca nie był obecny na ogłoszeniu wyroku mimo, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku został o nim powiadomiony (zawiadomienie k.202) .

R. Z. złożył wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w dniu 12 lutego 2014 roku (data nadania w Biurze podawczym Sądu ).

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

zważył, co następuje :

Wniosek o uzasadnienie wyroku podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Wobec faktu, że wniosek R. Z. o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony w biurze podawczym po upływie tygodniowego terminu od dnia ogłoszenia wyroku tj. w dniu 12 lutego 2014 roku, na mocy art. 328 § 1 zd. 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie podnieść należy, iż w przedmiotowej sprawie uzasadnienie wyroku z dnia 4 lutego 2014 roku zostało sporządzone na wniosek organu rentowego, dlatego też wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przesłanie mu uzasadnienie jedynie w celach informacyjnych. W tym celu musi złożyć stosowny odrębny wniosek.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.