Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-05-11
Data orzeczenia:
11 maja 2016
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
11 maja 2016
Sygnatura:
VI Gz 76/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Toruniu
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Joanna Rusińska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 76/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)sp. j. (...), (...), (...)w T.

przeciwko (...) sp. z o.o. w B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10 lutego 2016r., sygn. akt V GC 71/15 upr

postanawia

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych – wydatków na koszty biegłego sądowego, i z uwagi na to, że strona w żaden sposób nie wykazała, iż nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów sądowych.

W zażaleniu pozwana spółka wniosła o zmianę rozstrzygnięcia i uwzględnienie jej wniosku. W uzasadnieniu zażalenia skarżący stwierdził, że spółka ma problemy finansowe i uzyskiwane środki finansowe przeznacza na wynagrodzenia pracowników.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Przewidziany w art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązek wykazania przez osobę prawną nieposiadania dostatecznych środków na opłacenie kosztów jest kwestią merytoryczną. Niewystarczające udokumentowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przez osobę spółkę kapitałową odnosi się zatem do sfery dowodowej, zaś skutkiem zaniechania wnioskodawcy w tym zakresie jest oddalenie wniosku.

Trafna jest konstatacja Sądu I instancji, że same twierdzenia pozwanej spółki o jej sytuacji finansowej nie stanowią dowodu i nie było obowiązkiem sądu przeprowadzenie dochodzenia, o jakim mówi art. 109 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Do rozstrzygnięcia wniosku osoby prawnej o zwolnienie od kosztów sądowych potrzebne są miarodajne informacje o jej kondycji finansowej i możliwościach płatniczych. Korzyść ze zwolnienia od kosztów ma odnieść strona i ona powinna w sposób sprawny i wszechstronny przedstawić argumenty na rzecz wniosku. Pozwany nie zaprezentował na tę okoliczność żadnych dowodów – także przy zażaleniu i w konsekwencji wniosek jego nie mógł podlegać uwzględnieniu.

Z tych względów na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Z.

1.(...),

2. (...).

T. r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.