Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-03-31
Data orzeczenia:
31 marca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
31 marca 2015
Sygnatura:
VI Gz 89/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział:
VI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Michalina Sanecka
Protokolant:
st. sekr. sądowy Joanna Mikulska
Podstawa prawna:
art. 24 ustawy o KRS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VI Gz 89/15

POSTANOWIENIE

Dnia 31 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. Z.

z udziałem (...) Sp. z o.o. w K.

o przymuszenie

na skutek zażalenia uczestnika na postanowienie Sądu Rejonowego w R. XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. akt RZ.XII Ns-Rej. KRS (...)

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy nałożył na uczestnika M. Z. grzywnę w kwocie 500 zł oraz wezwał ponownie zarząd spółki (...) Sp. z o.o. w K. o przedłożenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Na postanowienie to zażalenie złożył M. Z.. Zarzucając, że zrzekł się mandatu prezesa i członka zarządu spółki (...) Sp. z o.o. w K. i nie jest już osoba zobowiązana do pełnienia obowiązków względem KRS.

Do zażalenia odwołujący się dołączył kopię oświadczenia o rezygnacji o funkcji prezesa zarządu spółki z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sąd zważył, co następuje :

Zażalenie uczestnika nie jest uzasadnione.

W chwili wydania zaskarżonego postanowienia z dnia 13 czerwca 2014 r. skarżący M. Z. był członkiem zarządu i prezesem Spółki RAM-POL w K..

W dniu 26 czerwca 2014 r. M. Z. napisał oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu spółki, ale nie ma żadnej wzmianki, aby to oświadczenie zostało komuś doręczone.

Z akt sprawy nie wynika, aby spółka powzięła wiadomość o złożonym oświadczeniu woli dotychczasowego prezesa zarządu.

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia i Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 385 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.