Środa 12 grudnia 2018 Wydanie nr 3943
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-10-15
Data orzeczenia:
15 października 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
23 października 2015
Sygnatura:
III Kow 1538/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 15§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1538/15wz

POSTANOWIENIE

Dnia 15.10.2015r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. Jacka Koryckiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego Ł. P. s. B. i W. z d. P., ur. (...) w S., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w K. - Wydział Zamiejscowy w S. z dnia 09.03.2015r., sygn. akt XIIIK 240/14 za czyn z art.279§1kk, art.190§1kk, art.278§1kk na karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

o warunkowe przedterminowe zwolnienie

na zasadzie art.15§1kkw

postanowił:

1.  umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu Ł. P. s. B.;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany Ł. P. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia uzasadniając go właściwym zachowaniem w czasie odbywania kary oraz chęcią powrotu do rodziny.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z poczynionych ustaleń Ł. P. od dnia 5.12.2014r. odbywa karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w K. Wydział Zamiejscowy w S. z dnia 09.03.2015r., sygn. akt XIII K 240/14 za czyn z art.279§1kk, art.190§1kk, art.278§1kk. Koniec kary pozbawienia wolności przypada mu na dzień 30.09.2016r.

Zgodnie z przepisem art. 78§1kk, Sąd może warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego po odbyciu, co najmniej połowy kary. Jak wynika z ustaleń 1/2 z orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności przypada na dzień 2.11.2015r., a zatem tego dnia skazany nabędzie uprawnienie do ubiegania się o warunkowego przedterminowe zwolnienie. Wobec powyższego stwierdzić należy, że obecnie skazany nie posiada formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary.

Z tego powodu, uznając wniosek skazanego Ł. P. o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia za bezpodstawny, należało postanowić jak wyżej.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.