Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2015
Sygnatura:
III Kow 1787/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Warunkowe Zwolnienie
Podstawa prawna:
art. 77§1kk, art. 78§1kk, art. 79§1kk, art. 161§1kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1787/15wz

POSTANOWIENIE

Dnia 03.12.2015r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant - sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. Katarzyny Mądry oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego M. L. s. F. i G. z d. T., ur. (...) w K., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w K. z dnia 30.01.2007r., sygn. akt IIK 16/07 za czyn z art.279§1kk na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w K. z dnia 18.05.2012r., sygn. akt IIK 320/11 za czyn z art.286§1kk, art.91§1kk na karę roku pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w K. – Wydział Zamiejscowy w K. z dnia 22.12.2014r., sygn. akt VIIK 547/14 pkt. wł. I za czyn z art.207§1kk, art.270§1kk, art.284§2kk na karę 3 lat pozbawienia wolności.

o warunkowe przedterminowe zwolnienie

na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, art.79§1kk oraz art.161§1kkw

postanowił:

1.  odmówić udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu M. L. s. F.;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany M. L. wystąpił z wnioskiem o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, uzasadniając go swoją trudną sytuacją rodzinną oraz chęcią przestrzegania porządku prawnego, po opuszczeniu zakładu karnego.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z ustaleń, skazany przed osadzeniem zachowywał się rażąco naganne. Nadużywał alkoholu i zażywał środki odurzające. Znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodziną. Nie podjął leczenia odwykowego. Obecnie zamierza zamieszkać z rodzicami. Z wywiadu środowiskowego kuratora sadowego wynika, że rodzice oczekują na powrót skazanego do domu.

Zachowanie jego, w czasie odbywania kary oceniono jako dobre. Wielokrotnie korzystał z nagród regulaminowych, ukarany dyscyplinarnie został raz w lipcu 2011r. Wobec przełożonych prezentuje regulaminową postawę. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania, a zadania wynikające z tego programu realizuje właściwie. Zarówno do popełnionych przestępstw, jak i trybu życia prowadzonego na wolności, ma krytyczny stosunek. Ponadto, skazany mimo odbywania kary w jednostce penitencjarnej typu otwartego i poprawnego zachowania, nie został dotychczas sprawdzony w tzw. systemie przepustkowym. Obecnie wobec skazanego toczy się kolejne postępowanie karne przed Sądem Rejonowym w K.w sprawie IIK 446/15.

Skazany jest sprawcą karanym sądownie za szereg przestępstw, skierowanych przeciwko mieniu, z art.279§1kk, art.286§1kk, art.284§2kk oraz przeciwko rodzinie, z art.207§1kk. Należy uznać, że skazany nie jest sprawcą przypadkowym, a naruszenie przez niego porządku prawnego nie było zdarzeniem incydentalnym. Zdaniem Sądu, wobec takiego sprawcy ocena postępów w procesie resocjalizacji powinna być przeprowadzona w sposób szczególnie wnikliwy, z uwzględnieniem jego dotychczasowego sposobu życia na wolności.

Okoliczności popełnionego przestępstwa oraz naganne zachowanie na wolności wobec najbliższych, przemawiają przeciwko uwzględnieniu wniosku o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary i nie dają podstaw do ustalenia wobec niego pozytywnej prognozy odnoście poprawnego zachowania po opuszczeniu zakładu karnego. Sąd nie ma przekonania, że skazany po udzieleniu mu warunkowego przedterminowego zwolnienia będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie dopuści się ponownie przestępstwa. Wskazać trzeba, że Sąd penitencjarny orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu powinien również brać pod uwagę rozmiar odbytej już części kary i oceniać ją pod kątem adekwatności i współmierności do okoliczności popełnionych przestępstw.

Dobre zachowanie skazanego w czasie pobytu w izolacji więziennej nie musi wcale oznaczać, że takie samo zachowanie będzie on prezentował na wolności bez nadzoru ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej, gdzie wymagane jest samodzielne podejmowanie decyzji i większa samokontrola. Zatem, w ocenie Sądu proces resocjalizacji skazanego w warunkach penitencjarnych powinien być w dalszym ciągu kontynuowany. Właściwości i warunki osobiste skazanego (nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, przemoc wobec rodziny) w świetle okoliczności popełnionego przestępstwa nie dają podstaw do przyjęcia wobec niego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Sąd nie ma podstaw do przyjęcia, że skazany w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem. Uznając za celowy dalszy pobyt skazanego w izolacji, postanowiono jak na wstępie.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.