Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-01-08
Data orzeczenia:
8 stycznia 2013
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
8 stycznia 2013
Sygnatura:
II Cz 14/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Alicja Chrzan
Jerzy Dydo
Hasła tematyczne:
Właściwość Miejscowa
Podstawa prawna:
art. 628 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 14/13

POSTANOWIENIE

Dnia 08 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczyw składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Alicja Chrzan

SO Jerzy Dydo

po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. A.

przy udziale M. S., R. K.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. K.

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I Ns 1025/12

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uznał się niewłaściwym miejscowo i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

W uzasadnieniu wskazał, że ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawczyni był S., a zatem stosownie do art. 628 k.p.c. sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Powyższe postanowienie zaskarżył wnioskodawca domagając się jego uchylenia. Podał, że wszyscy spadkobiercy mają miejsce zamieszkania na terenie W. i S., a tym samym przekazanie sprawy do Sądu w Szczecinie spowoduje dezorganizację ich obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz narazi na większe koszty.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 628 k.p.c., na który powołał się Sąd I instancji, określa wyłączną właściwość sądu w sprawach dotyczących postępowań spadkowych. W sprawie nie było podstaw do zastosowania art. 508 § 2 i § 3 k.p.c. ponieważ uczestniczka M. S. mieszka w W., a nie jak twierdzi wnioskodawca na terenie W. czy S..

Wobec zatem tego że ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawczyni był S. zażalenie należało oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. w k.p.c. w zw. z art. 13§ 2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.